Casetarina

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakoulut ovat mukana tuomassa tulevaisuuden rakennuksille – opetuksessa hyödynnetään kotimaista digi-innovaatiota

Suomalainen ohjelmistoalan yritys Fluent Progress on aloittanut oppilaitosyhteistyön Turun AMK:n sekä Metropolia- ja Karelia ammattikorkeakoulujen kanssa. Fluent Progress on kehittänyt ja tuonut markkinoille uuden Fluent Construction -sovellusperheen, joka mahdollistaa työmaan reaaliaikaisen tuotannonohjauksen, aikataulutuksen ja seurannan, mobiililaitteilla tapahtuvan sähköisen tiedonkeruun sekä tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Eri rakennusvaiheiden tietoja pystytään kätevästi yhdistämään ja dokumentoimaan pilvipalveluun. Ammattikorkeakoulut kiinnostuivat ottamaan sovelluksen käyttöön rakennusinsinööriopiskelijoiden opetuksessa.

Rakennusalalla on siirrytty hyödyntämään entistä enemmän uusia digitaalisia työkaluja. Myös oppilaitokset ovat mukana tuomassa tulevaisuutta rakennustyömaille ottamalla opetuskäyttöön Fluent Progressin kehittämiä sovelluksia, joiden avulla rakennustyömaiden tehokkuutta voidaan parantaa. Opetustyössä Turun ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti toimivat yhteistyössä ja yhteistyökumppaneina toimii myös yrityksiä, mm. Skanska ja YIT.

Olemme käyttäneet Fluent Progressin sovelluksia jo syksystä 2018 rakennustuotannon johtamisen -opinnoissa. Käytännönläheiset sovellukset ovat todettu hyödyllisiksi mm. työmaan suunnittelu- ja työmaatuotannon suunnittelun menetelmät -kursseilla, kertoo Karelia ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opinto-ohjaaja Janne Väätäinen.

Nykyteknologian hyödyntäminen opetustyömailla

Turun-, Metropolia- ja Karelia ammattikorkeakoulujen rakennusmestari – ja rakennusinsinööriopiskelijat hyödyntävät Fluent Progressin digitaalisia työkaluja opetuksessa. Turun ammattikorkeakoulussa sovelluksilla on tehty oppilastyönä Turun ammatti-instituutin opetustyömaalle aikataulut, joiden pohjalta rakentamista johdetaan ja seurataan. Turun ammatti-instituutin rakennusalan opiskelijat tekevät itse rakennustyöt osana koulutustaan.

Turun ammattikorkeakoulussa sovellusten oppilaitoskäyttö on osa 6Aika: Tulevaisuuden Älykkäät Oppiympäristöt -hanketta, joka hyödyntää älykkäitä fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöihin liittyviä palveluita, tuotteita ja teknologioita. Projekti on suuri ja osa EU -hanketta, jonka aikana kehitetään ratkaisuja mm. digitaalisten työkalujen tiimoilta ja hyödynnetään uutta teknologiaa kehittävien yritysten innovatiivisia ratkaisuja.

– Yhteistyömme lähti hyvin alkuun keväällä 2019, kun aloimme hyödyntämään Fluent Planner -sovellusta Yli-Maarian opetustyömaalla yhdessä Turun ammatti-instituutin kanssa. Käytännössä sovelluksen avulla luotiin aikataulusuunnitelmat työmaalle. Suunnitelmissa on lähteä syventämään ja miettimään parhaita tapoja käyttää Fluent Construction -sovelluksia mm. tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus -sekä tehtävänsuunnittelu- ja aikataulu -jaksoilla. Haluamme hyödyntää sovelluksia oppilaiden projektitöissä käytännöntasolla, kertoo Turun ammattikorkeakoulun lehtori Tapio Keiramo yhteistyön kulusta. Fluent Construction -sovellusten tietokantapohjaisuus mahdollistaa tiedon helpon hallinnan. Opetuskäytössä tämä on erityisen hyödyllistä, esimerkiksi harjoitustöistä ei tarvitse tehdä sekalaisia tiedostoja, joita hallitaan useilla eri alustoilla, nyt riittää, kun ohjaaja kirjautuu oppilaan harjoitustyömaalle ja tarkastaa tehdyn työn suoraan sovelluksessa, jatkaa Keiramo.

Pääkaupunkiseudulla sijaitseva Metropolia ammattikorkeakoulu hyödyntää Fluent Progressin sovelluksia rakennustekniikan -opinnoissa.

– Fluent Progress kävi pitämässä meille kattavan 3-päiväisen workshopin keväällä 2019. Toistamme käytännönläheisen workshopin myös alkavalla lukukaudella, kertoo Metropolia ammattikorkeakoulun yliopettaja Mika Lindholm.

Olemme innoissamme alkaneesta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa. Sujuva alkanut yhteistyömme on hieno esimerkki siitä, miten yritykset ja oppilaitokset rakentavat yhdessä digitaalista tulevaisuutta, toteaa Fluent Progressin toimitusjohtaja Marjo Danielsson

Pilvipalveluna toimiva Fluent Construction on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta keskenään integroidusta sovelluksesta: Fluent Planner, Fluent Go! ja Fluent Fix.

Lisätietoja

Marjo Danielsson, toimitusjohtaja Fluent Progress
+358 50 499 9531
marjo.danielsson@fluentprogress.fi

Tapio Keiramo, rakennustekniikan lehtori, Turun ammattikorkeakoulu
+358 505985724
tapio.keiramo@turkuamk.fi

Janne Väätäinen, rakennustekniikan opinto-ohjaaja Karelia ammattikorkeakoulu
+358 50 4033139
Janne.vaatainen@karelia.fi

Mika Lindholm, yliopettaja Metropolia ammattikorkeakoulu
+358 503412246
mika.lindholm@metropolia.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa