Casetarina

Consti Yhtiöt

Consti Yhtiöt tehostaa rakentamistaan digi-innovaation avulla

Rakennusalalle on tyypillistä annettujen aikataulujen tiukka tahti, ja työnjohtajilta vaaditaan jatkuvaa nopeaa päätöksentekokykyä. Helpottaakseen aikataulutusta ja työnjohtajien päätöksentekoprosessia suomalainen ohjelmistoyritys Fluent Progress on kehittänyt ja tuonut markkinoille Fluent Construction -sovellusperheen.

Rakennushankkeissa dokumentit ovat usein hajallaan eri sovelluksissa, mikä hankaloittaa ja hidastaa työnjohdon päivittäistä päätöksentekoa. Fluent Construction -sovellusperheen avulla työmaan tuotannonohjaus, aikataulutus ja seuranta siirtyvät pilvipalveluun mahdollistaen tehokkaan tiedon jakamisen ja hyödyntämisen. Johtava korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden toimija Consti Yhtiöt Oyj on ottanut Fluent Construction -sovellusperheen käyttöönsä mm. Turussa sijaitsevalla työmaallaan tehostaakseen rakentamista vielä nykyistäkin paremmalle tasolle.

Rakennustyömaiden aikataulut ovat tyypillisesti tiukkoja. Näin on myös korjausrakentamisessa, jossa lisähaasteena ovat työmaan edetessä esiin nousevat muutostarpeet ja lisätyöt, jotka saattavat muuttaa työjärjestystä nopeallakin aikavälillä. Yleisaikataulu tehdään aina ennen työmaan aloittamista, näin helpotetaan työn jakamista ja aikataulutusta rakentamisen edetessä. Turun Lampolankadun työmaan vastaava työnjohtaja Esa Lehtinen toteaakin, että kirimistä tehdään työjärjestyksiä muuttamalla ja päiviä pidentämällä, mutta laadusta ei koskaan tingitä.

Fluent Progressin kehittämää Fluent Construction -sovellusperhettä hyödynnetään Turun työmaalla, jossa tehdään perusteellinen peruskorjaus kahteen 1980-luvun kerrostaloon. Yhteensä asuntoja on 44 ja peruskorjaus sisältää mm. uudet parvekkeet, julkisivut, vesikatot ja kevyet väliseinät. Samalla taloihin rakennetaan myös hissit.

Pilvipalveluna toimiva Fluent Construction on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta keskenään integroidusta sovelluksesta: Fluent Planner, Fluent Go! ja Fluent Fix. Fluent Planner mahdollistaa selkeän tuotannonohjauksen sisältäen yleisaikataulun, valmistelevan suunnitelman ja viikkosuunnitelman, menekkilaskennan ja työvaiheiden allokoinnin työntekijöille tai alihankkijoille.

Fluent Plannerin hyödyt nousevat esiin mm. suunniteltaessa töitä, jolloin saadaan selkeä tilannekuva aikatauluista ja tulevien tehtävien ennakoimisesta. Saamme Fluent Plannerin avulla helposti nähtäville kokonaiskuvan siitä, mitä pitää konkreettisesti tehdä ja missä aikataulussa. Hyödynnämme väliseinätöissä Fluent Plannerin listapohja toimintoa, jolloin tehtävät voidaan jakaa pienempiin alitehtäviin, ja näin voidaan seurata työvaiheen edistymistä tarkemmin, kertoo Lehtinen sovelluksen käytöstä ja hyödyistä.

Kustannustehokkuus maksimoidaan sovelluksen avulla

Yleisaikataulun pohjalta Turun työmaalle on tehty valmisteleva työmaasuunnitelma käyttäen Fluent Planner -sovellusta. Työmaalla työnjohtotiimi suunnittelee yhdessä päivän aikana tulevien viikkojen töitä, seuraa niiden edistymistä ja kirjaa päätökset selainpohjaiseen Fluent Planneriin.

Sovelluksen hyödyt ovat olleet meille erittäin positiivisia, ja kustannustehokkuus on ollut huomattava sovellusta käyttäessä. Ottaisin ehdottomasti Fluent Construction sovellukset käyttöön myös seuraavalla työmaallani. Suunnittelisin siellä työt hiukan karkeammalla tasolla paremman selkeyden ja yleiskuvan saamiseksi, kertoo työnjohtaja Lari Ylitalo.

Consti Yhtiöissä työnjohtajaharjoittelijana työskentelevä Juuso Alin tekee myös rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin lopputyötään Turun ammattikorkeakoulussa käsitellen tutkielmassaan työmaan tuotannonsuunnittelua ja aikataulutusta. Lopputyön tavoitteena on selvittää Fluent Planner -sovelluksen käytettävyys ja hyödyt työmaaolosuhteissa. Tutkielman keskiössä ovat mm. parempi kokonaiskuva, sovelluksen avulla kertyneet ajansäästöt sekä sovelluksen helppokäyttöisyys työmaalla.

Olemme pilkkoneet suunnitelmat sovelluksessa rappu, kerros- ja asuntotasolle asti. Fluent Plannerista on kätevä nostaa seuraavien kahden viikon työt työmaan neuvotteluhuoneen valkotaululle kaikkien nähtäväksi. Hyödyntäisin Fluent Construction -sovellusperhettä myös seuraavalla työmaalla sen helpon käytettävyyden ja kätevyyden takia, sanoo työnjohtajaharjoittelija Juuso Alin.

Katso video Fluent Construction -sovellusperheestä:

 Consti on yksi suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Yritys on erikoistunut korjausurakointiin ja talotekniikan, linjasaneerauksen, julkisivusaneerauksen sekä pihojen ja ympäristöjen rakentamiseen. Consti työllistää Suomessa yli 1000 henkilöä.

www.consti.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa