Casetarina

Lemminkäinen

Lemminkäinen näkee jo parin vuoden käytöllä Kunto-sovelluksen tuomat taloudelliset hyödyt

 

Teiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden ympärivuotisesta kunnossapidosta huolehtiva Lemminkäinen on käyttänyt Kunto-sovellusta vuodesta 2014 lähtien kaupunki- ja ELY-urakoissa. Katujen ja teiden kunnossapitoon käytetty ohjelmisto on jo lyhyessä ajassa tuonut paljon hyötyä. Lemminkäisen työnjohtaja Ville Pohjankunnas näkee sovelluksen tuoneen yhtiölle nimenomaan taloudellista hyötyä.

Kunnon avulla dokumentoimme tehdyt työt ja lisätyötilaukset. Pystymme myös esittämään tarvittaessa, että työt on tehty asianmukaisesti. Myös ajansäästö on merkittävä hyöty esimerkiksi sillantarkastustöissä, Pohjankunnas listaa.

Lemminkäinen käyttää Kuntoa teiden kunnossapidon ja hiekoituksen todentamisessa. Pohjankunnaksella sovellus on päivittäisessä käytössä hänen tarkastaessaan teiden kuntoa ja suoritettujen töiden laatua. Lisäksi sovellusta käytetään inventointeja ja huomioita tehtäessä.

Manuaalista työtä vähemmälle

Sovellus on helpottanut työprosesseja. Toimintatapojen muutos on Pohjankunnaksen mielestä ollut ilmeinen Kunto-sovelluksen käyttöönoton jälkeen. Suurimpana hyötynä hän pitää sitä, että manuaalinen tiedonsyöttö on jäänyt pois päivittäisistä työrutiineista.

Sovelluksella on ollut selvä vaikutus työntekoomme. Olen käyttänyt Kuntoa jo edellisessä työpaikassani, ja on vaikea kuvitella työntekoa ilman sitä, toteaa vuodesta 2008 sovellusta käyttänyt Pohjankunnas.


Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Lemminkäinen rakentaa yhdessä asiakkaidensa ja 4 700 ammattilaisensa kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 Lemminkäisen liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Lisätietoja

Marko Miettinen
Infra Solution Manager
Jaa sosiaalisessa mediassa