Fluent Fix laadun ja työturvallisuuden valvontaan

Läpinäkyvällä ja ajantasaisella dokumentoinnilla on suuri vaikutus rakentamiseen. Tiedonkulku ajantasaistuu, virheet vähentyvät ja laatu paranee. Samalla syntyy tärkeää tietoa rakennusten käyttöön ja huoltoon.

Fluent Fix soveltuu erinomaisesti laadun ja työturvallisuuden valvontaan sekä itselleluovutuksien tekoon. Yksinkertaisella käyttöliittymällä varustetun sovelluksen avulla muun muassa virhehavaintojen merkintä ja valokuvien liittäminen suoraan pohjapiirrokseen voidaan tehdä mobiililaitteella suoraan työmaalta käsin.

Myös huomiosta tiedottaminen muille onnistuu helposti sovelluksen avulla, joten itselleluovutusdokumentit sekä järjestys- ja puutelistat ovat heti kaikkein projektissa olevien nähtävillä.

Ajantasaisella ja läpinäkyvällä dokumentoinnilla narinalistat jäävät historiaan.

Havainnot tallentuvat tietokantaan, josta ne saadaan liitettyä automaattisesti osaksi raportteja ja dokumentteja. Työmaalla tehdyt huomiot ja havainnot ovat todennettavissa vielä pitkänkin ajan päästä ja niitä voi käyttää apuna esim. rakennusten huoltotoimia tehtäessä.

  • Pohjakuvien ja tarkastuspisteiden lisääminen sekä monien eri havaintojen liittäminen samaan tarkastuspisteeseen
  • Päivämäärien, kuvaajatietojen, kuvaussuuntien ja saatetekstien lisääminen tarkastustietoihin
  • Viestien lähetystoiminto
  • Sijaintien, kiinteistöjen ja työmaiden hallinnoiminen
  • Käyttäjien tai yksiköiden lisääminen
  • Hakutoiminto tarkastusten etsintää varten