Asiakkaat

Kunto tuo ajan säästöä ja aika on rahaa

Viherpalvelut Hyvönen

Kunto-järjestelmä on organisaatiossamme avainasemassa liukastumistapausten selvittämisessä

Kouvolan kaupunki

Kuntoa käytetään mm. urakoiden laadunvalvonnassa, ja järjestelmä on osoittautunut tarpeelliseksi ja toimivaksi

Jyväskylän kaupunki

Vuoropuhelu Fluentin kanssa on ollut avointa ja kehittämistyötä on tehty meidän tarpeittemme pohjalta

Tampereen infra

Asiakkaiden raportointivaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta yhteistyöllä Fluentin kanssa järjestelmää on kehitetty tarpeita vastaavaksi

Destia