Asiakkaat

Kunto tuo ajan säästöä ja aika on rahaa.

Viherpalvelut Hyvönen

Kunto-järjestelmä on organisaatiossamme avainasemassa liukastumistapausten selvittämisessä.

Kouvolan kaupunki

Kuntoa käytetään mm. urakoiden laadunvalvonnassa, ja järjestelmä on osoittautunut tarpeelliseksi ja toimivaksi.

Jyväskylän kaupunki

Vuoropuhelu Fluentin kanssa on ollut avointa ja kehittämistyötä on tehty meidän tarpeittemme pohjalta.

Tampereen infra

Asiakkaiden raportointivaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta yhteistyöllä Fluentin kanssa järjestelmää on kehitetty tarpeita vastaavaksi.

Destia