Asiakkaat

Kunto-järjestelmä on organisaatiossamme avainasemassa liukastumistapausten selvittämisessä.

Kouvolan kaupunki

Kuntoa käytetään mm. urakoiden laadunvalvonnassa, ja järjestelmä on osoittautunut tarpeelliseksi ja toimivaksi.

Jyväskylän kaupunki

Vuoropuhelu Fluentin kanssa on ollut avointa ja kehittämistyötä on tehty meidän tarpeittemme pohjalta.

Tampereen infra

Fluent Kunto -sovellus on selvästi helpottanut työprosessejamme. Olen käyttänyt sovellusta jo niin pitkään, että on vaikea kuvitella työntekoa ilman sitä.

Lemminkäinen

Asiakkaiden raportointivaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta yhteistyöllä Fluentin kanssa järjestelmää on kehitetty tarpeita vastaavaksi.

Destia

Viherpalvelut Hyvönen

Kouvolan kaupunki

Jyväskylän kaupunki

Helsingin kaupungin liikuntavirasto