Fluent Progress

Kaikki lähti halusta tehdä asiat kunnolla

Katujen ja teiden kunnossapito on yksi toimivan infrastruktuurin perusedellytyksistä. Kunnossapitoa tehdään, jotta meillä kaikilla olisi turvallista liikkua, ja jotta arkemme olisi sujuvaa, viihtyisää ja taloudellista. Tähän pohjautuu yrityksemme missio: historiamme alusta saakka olemme halunneet olla mukana luomassa parempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa, jota voidaan kehittää katujen ja teiden kunnossapidon ohjauksella ja seurannalla sekä tästä prosessista kerättävällä tiedolla.

Fluent Progress on täysin suomalaisomisteinen, Joensuusta ponnistava ohjelmistoyritys. Fluentin juuret ovat niin ikään suomalaisessa teknologiayrityksessä Fastroi Oy:ssä, josta Fluent eriytettiin vuonna 2015. Tuolloin Fluent starttasi heti Suomen suurimpana tiekunnossapidon järjestelmätoimittajana.

2015

Fluent on perustettu vuonna 2015, mutta juuremme juontavat vuoteen 2003.

100

Olemme 100-prosenttisesti suomalaisomisteinen yritys.

60

Olemme mukana 60 prosentissa ely-teiden tiedonkeruusta.

14

Meillä on 14 työntekijää.

Tarve toimivammille teiden kunnossapidon seurannan ratkaisuille

Lippulaivatuotteemme Fluent Kunto juontaa juurensa kuntien ja yritysten tarpeeseen saada toimiva ratkaisu katujen ja teiden kunnossapidon ohjaukseen ja seurantaan. Samalla rinnalla on toiminut Fluentin perustamisesta saakka myös Fluent Outdoors, jolla on kerätty tietoa liikuntapaikkojen – eli aluksi lähinnä hiihtolatujen – kunnossapidosta.

Fluent on tehnyt projekteja myös rakennusbisneksen parissa, josta oppina on jäänyt elämään projektinhallintatyökalu Fluent Planner. Vuonna 2022 terävöitimme fokustamme ja tuotekehityspanostamme ohjelmistokehityksessä sellaisiin tuotteisiin ja palveluihin, jotka tuottavat aidosti ja eniten hyötyä asiakkaillemme.

Oivallus siitä, että asiakas tuntee tuotteen parhaiten

Uusien tavoitteiden pohjalta Fluentin pääasiallisiksi palveluiksi muodostuivat teiden ja katujen kunnossapitotiedon keruu ja vahva työnohjaus, sekä liikunta- ja matkailupaikkojen kunnossapitotiedon keruu ja ajantasaisen tiedon näyttäminen kartalla. Liikuntapaikkapalvelu Fluent Outdoorsia laajennettiin siten, että hiihtolatujen lisäksi palvelusta pystyy tarkastelemaan myös esimerkiksi retkeily- ja maastopyöräreittejä.

Vuonna 2022 myös Fluentin rakenne muuttui: yrityksemme johtoryhmä uudistui, ja osaavaan joukkoomme saatiin runsaasti uutta intoa ja osaamista. Asiakkaitamme alettiin osallistaa tuotantoprosesseihin aiempaa enemmän, sillä uskomme, että asiakkaat tuntevat tuotteemme ja omat tarpeensa niiden suhteen parhaiten. Tästä kumpuavat myös Fluentin arvot, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä työssämme: laatu ja kehitys, tyytyväiset työntekijät, avoimuus sekä asiakkaiden menestys.

Haluamme viedä osaamistamme maailmalle

Pitkä ja kattava kokemuksemme ohjelmistokehityksen parissa on luonut Fluentille vankan pohjan alalla. Missiomme luoda palvelujemme avulla parempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa mahdollistuu sekä äärimmäisen osaavan tiimimme että avuliaiden asiakkaidemme ansiosta.

Vuonna 2023 olemme jatkaneet innovointia ja solmineet yhteistyösopimuksia muun muassa joukkoistamista pelillistävän yrityksen kanssa. Seuraava askeleemme on lähteä viemään sekä Fluent Kuntoa että Fluent Outdoorsia maailmalle.

Tahdomme olla katujen kunnossapidon paras järjestelmätoimittaja, joka hoitaa kunnossapidon digitalisaation osalta alusta loppuun, eli urakan suunnittelusta töiden jalkauttamiseen, tiedon keruuseen ja analysointiin sekä toiminnan parantamiseen saakka.

Fluent Outdoorsin osalta aiomme olla myös se sovellus, josta katsotaan kaikki liikunta- ja virkistyspaikat sekä niiden ajantasainen kunnossapitotieto. Suomi on katujen kunnossapidon digitalisaation edelläkävijä, ja meillä on määrätietoinen aikomus olla lipunkantajana viemässä tätä osaamista myös maailmalle.

Euroopan unionin osarahoittama hanke

Fluent on yksi monista EU-hankerahoitusta saaneista yrityksistä osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa. Käynnissä oleva EU:n osarahoittama hankkeemme on nimeltään Kasvua ja kansainvälistymistä kilpailuedun kehittämisen avulla väylien rakentamisen ja kunnossapidon digitalisaatiossa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tuotteisiimme uusia toiminnallisuuksia siten, että asiakastarpeisiin ja kansainvälistymisvaatimuksiin voidaan vastata ja tuotteet ovat valituilla markkinoilla kilpailukykyisiä tuottaen asiakkaille ylivoimaista asiakashyötyä. Lopputuloksena tuotteemme ovat kansainvälisen kilpailun edellyttämällä tasolla siten, että valmiudet ensimmäisille vientikaupoille ovat olemassa.