Markkinoiden laajin ratkaisu katujen ja teiden kunnossapidon ohjaukseen ja seurantaan, sekä kerätyn tiedon hyödyntämiseen käytännössä

Fluent Kunto on reaaliaikainen, mobiililaitteilla toimiva ajoneuvon tiedonkeräysjärjestelmä. Fluent Kunto -sovelluksen keräämää tietoa on helppo hyödyntää kunnossapitotoimien todentamiseen reaaliajassa ja jälkeenpäin, esimerkiksi selvitettäessä liukastumisesta seuraavia vahingonkorvausvaateita. Raportointi onnistuu vaivattomasti myös Väylälle sekä kaupunkien ja kuntien tilaajaorganisaatioille. Avoimien rajapintojen avulla tiedot ovat integroitavissa myös muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaus- tai palkkajärjestelmiin.

Teiden kunnossapidon seurantaan | Fluent Kunto

Reaaliaikainen toteumaseuranta kartalla

Fluent Kunto -ratkaisu helpottaa kunnossapitoalan työntekijöiden työarkea digitalisoimalla prosesseja ja vähentämällä paperityön määrää. Tämä tehostaa niin työntekoa, suunnittelua kuin raportointiakin. Urakanvalvoja voi esimerkiksi seurata töiden toteutumista päätteeltään tai tabletiltaan ja saada reaaliaikaista tietoa töiden edistymisestä kartan paikkatietojen avulla.

Teiden kunnossapidon seurantaan | Fluent Kunto

Yksinkertaisempaa tai täysin automaattista raportointia

Sovelluksen helppokäyttöinen raportointityökalu auttaa esimerkiksi selvitettäessä liukastumisesta seuraavia vahingonkorvausvaateita. Raportointi onnistuu vaivattomasti myös Väylälle sekä kaupunkien ja kuntien tilaajaorganisaatioille. Avoimien rajapintojen avulla tiedot ovat integroitavissa myös muihin järjestelmiin, kuten toiminnanohjaus- tai palkkajärjestelmiin.

Teiden kunnossapidon seurantaan | Fluent Kunto

Sujuvampaa ja turvallisempaa arkea alueen asukkaille

Fluent Kunto -sovelluksen keräämää tietoa esimerkiksi aurauksesta tai hiekotuksesta on mahdollista näyttää julkisessa näkymässä kunnan sivuilla. Alueen asukkaiden arki helpottuu, kun vaikkapa kevyen liikenteen väylien ajantasaiset hoitotiedot voi katsoa kunnan verkkosivuilta. Järjestelmä mahdollistaa myös kunnossapitotyöntekijöiden nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin eikä vaaratilanteita pääse syntymään – ainakaan hitaan ja mutkikkaan viestinnän vuoksi.

Fluent Kunto

Laiteintegraatiot

Saat automaattisesti Kunto -sovellukseen työtiedot ajoneuvoihin integroiduista laitteista, esimerkiksi automaattisirottimista. Suoritetut työlajit sekä levitetty materiaalilaji ja -määrä näkyvät sovelluksessa ilman kuljettajalta vaadittavia lisätoimenpiteitä. Tieto tuodaan Kunto -sovellukseen joko laitevalmistajan palvelinten tai Fluentin tarjoamien paikanninlaitteiden kautta.

Fluent Kuntoa käytetään laajasti tieverkon kunnossapidossa

Fluent Kunto on käytössä mm. seuraavilla toimijoilla. Käy lukemassa asiakastarinoitamme klikkaamalla logoja:

Destia

 

Tampereen Infra

 

Viherpalvelut Hyvönen

Kunto-sovelluksen avulla alihankkijoiden työmäärien seurantaan on nyt paremmat mahdollisuudet ja sitä kautta urakoiden kustannusseuranta on tehokkaammin hallinnassa, Destian kehitysinsinööri Juha-Matti Halme listaa sovelluksen tuomia hyötyjä.

Fluent Kunto-ohjelmiston ominaisuuksia

assignment

Työnohjaus

Työkohdistusten teko huomioista, tehtävälistat ja aikataulutus

map

Julkinen näkymä

Julkinen katujen ja teiden kunnossapitotieto

menu_book

Työmaapäiväkirja

Urakan tiedot säätietoineen päiväkohtaisesti

 

border_color

Urakkarajojen piirto

Kaupungin sisäisten urakkarajojen määrittelyt sekä niihin perustuva automaattinen urakanvaihto

 

 

developer_board

Laiteintegraatiot

Levitetyt materiaalit ja auralaitteiden asentotiedot automaattisesti

directions_car

Varikko

Keskitetty kalustotiedon hallinta

house_siding

Portti

Varasto- ja lumenkaatopaikan käytön valvonta ja varastosaldot

api

Liikuntapaikat

Fluent Outdoors -lisäpalvelu latujen ja liikuntapaikkojen hoitotoimenpiteiden hallintaan