Fluent Planner on helppokäyttöinen viikkosuunnitteluohjelmisto kaikenlaisen rakentamisen tuotannonohjaukseen

Hyödyt Fluent Plannerista rakennustyömaan tuotannonohjauksessa

 • Häiriöiden ja keskeytysten määrä pienenee paremmalla suunnittelulla, ennakoinnilla
 • Vähemmän etsimistä ja hukkaa, enemmän tuottavaa tekemistä
 • Läpinäkyvyys lisää sitoutumista, tuottavuutta ja parantaa aikatauluissa pysymistä
 • Käyttö on helppoa ja mukavaa. Helppo tiedon keräys mahdollistaa myös tiedolla johtamisen tehostamisen.
 • Työmaalla laatu ja kannattavuus paranee, kun virheitä on vähemmän ja ne on korjattu nopeammin
 • Oikeaa tietoa oikealla tasolla helposti saatavissa
 • Sovellus jaksaa pyörittää myös erittäin laajoja projektiaikatauluja ongelmitta.
Työnjohtaja

Työnjohtaja, ennakoi ja varmista tuotannon sujuvuus!

Fluent Planner on työnjohtajan työkalu viikkosuunnitteluun. Sovellus lisää rakentamisen tuottavuutta, koska sen avulla työt tehdään tehokkaammin ja suunnitelmallisemmin, aikataulut pitävät paremmin ja haastavien päätösten teko helpottuu.

Aikasi ei enää mene paperien pyörittelyyn ja tiedostojen etsimiseen, vaan löydät kaiken tiedon yhdestä sovelluksesta. Hyvä suunnittelu helpottaa myös ennakointia ja varmistaa tuotannon sujuvuuden. Toteutuneista työmaista kertynyttä historiatietoa voi kätevästi hyödyntää myös tarjousten laskentavaiheessa.

Fluent Planner rakennuksille

Tarkempi viikkosuunnittelu ja ongelmien ennakointi vie projektisi maaliin aikataulussa ja budjetissa

Fluent Planner on joustava työsuunnittelualusta jokaiselle työnjohtajalle. Se sujuvoittaa koko työmaan viikkosuunnittelun kokoamalla kaikki tuotantosuunnitelmat samaan näkymään.

Fluent Plannerin visualisoinnin ansiosta kaikki hahmottavat kokonaisuuden helposti ja muokkaatte suunnitelmia sujuvasti esimerkiksi kolmiviikkoispalaverissa. Aivan kuten seinätaululla, mutta digitaalisesti!

Fluent Planner tuoteperhe

Osallista tiimisi Fluent Plannerin mobiilisovelluksella

Fluent Planneriin on tarjolla helppokäyttöinen mobiili tiedonkeräyssovellus, jolla on helppo kirjata milloin työ alkaa ja milloin se päättyy tai keskeytyy. Tieto siirtyy reaaliaikaisesti Fluent Planneriin, josta näet hetkessä ongelmakohdat. Valokuvat, liitetiedostot ja kommentit liikkuvat mobiilin ja selainversion välillä saumattomasti ja tietoa kertyy.

Esteloki Fluent Planner

Kiireen tuntu vähenee, hallinnan tunne lisääntyy estelokia käyttämällä

Ylläpitämällä Fluent Plannerin edistyksellistä estelokia työnjohtaja hallitsee tulevien viikkojen tehtävien aloitusedellytyksiä suvereenisti. Työnjohtaja näkee yhdellä silmäyksellä tulevan viikon tehtävien esteet joko lohkoittain tai viikko- tai yleisaikataulutasolla. Aikaa ja kaistaa vapautuu ihmisten johtamiseen kun tekemisen esteet ovat tiedossa ja poistettavissa.

Fluent Planner-ohjelmiston ominaisuuksia

 

update

Viikkosuunnittelu

 • Työt työnjohtajittain
 • Työt alueittain
 • Resurssien allokointi
 • Mestojen kuormitus
 • Last Planner ja tahtituotanto

track_changes

Ennakointi

 • Valmisteleva suunnitelma -näkymä
 • Esteloki, aloitusedellytykset
 • Menekkilaskenta
 • Töiden tärkeysluokittelu
 • Töiden yhteensovittaminen

 

assignment

Yleisaikataulu

 • Tuontitoiminnot
 • Aikataulupohjat
 • Riippuvuudet
 • Hierarkiatasot
 • Paikka-aikakaavio

sms_failed

Mobiilisovellus

 • Työn aloitus, lopetus ja keskeytys
 • Keskeytysten syyt valokuvineen
 • Kommentointi
 • Liitetiedostot
 • TR/MVR

calendar_month

Reaaliaikainen tilannekuva

 • Meneillään olevat työt
 • Aloittamatta olevat työt
 • Keskeytykset ja häiriöt
 • Tilanne alueittain
 • Tilanne työlajeittain

map

Työmaan toiminnot kartalla

 • Alueet piirrettävissä kartalle
 • Työt kartalla
 • Huomiot kartalla
 • Muut projektit kartalla
 • 3D-kartat

 

 

view_timeline

Kommunikaatio

 • Viikkopalaverikäyttö
 • Pikaviestit
 • Valokuvadokumentointi
 • Raportit
 • Avoin rajapinta

api

Muita ominaisuuksia

 • Selainpohjainen
 • Tietokantapohjainen
 • Karttapohjainen
 • Useita työnäkymiä
 • Porautuvat näkymät