Tahtituotanto Fluent Plannerilla

Tahtituotantoa on johdettu Fluent Plannerilla Lippulaiva -rakennushankkeessa vuodesta 2020. Työmaa on ollut mukana myös Aalto yliopiston vetämässä Building 2030 -tutkimushankkeessa. Oheisella AE Partnersin videolla tuloksista kertoo Skanskan Henri Ahoste ja Fluentin projektipäällikkö Jesse Tulilahti.

Fluent Plannerin tuotekehitys pohjautuu todennettuun käyttöön vaativissa kohteissa, ammattitaitoon ja viimeisimmän tutkimustiedon jatkuvaan hyödyntämiseen. Fluent Plannerilla hallitaan tahtituotantoa suunnittelusta toteutukseen; Ensin suunnitellaan visuaalisesti selkeä tahtiaikataulu ja määritellään edellytykset tehtävien aloittamiselle. Tuotantovaiheessa tekemistä johdetaan tehokkaissa aamu- ja viikkopalavereissa hyödyntäen Fluent Plannerin selkeitä janakaavio- ja tahtialuenäkymiä.

Fluent Plannerilla tahtituotannon suunnittelu on sujuvaa

Tahtisuunnitteluvaiheessa määritellään tahtiaika ja tahtialueet. Tahdistettavat työvaiheet saadaan Fluent Plannerissa suoraan yleisaikataulusta tai valmistelevasta suunnitelmasta. Sovelluksella työt on helppo jakaa työpaketeiksi, ja resurssoida ne siten, että jokaisen työpaketin suunniteltu kesto on yhtä pitkä. Fluent Plannerilla luot sujuvasti visuaalisesti helppotajuisen tahtiaikataulun, lisäät sopiviin väleihin tarvittavat puskurit, huomioit tahtituotantojunan edellyttämän materiaalilogistiikan sekä määrität edellytykset tehtävien aloittamiselle. Näin suunniteltu tuotantojuna etenee tasaisella nopeudella ja saavutetaan ennakoitava, nopeasti tasalaatuista tulosta tuottava työtahti. Samalla läpimenoajat ja tuottavuus parantuvat.

Fluent Plannerilla varmistat tahtiohjauksen onnistumisen

Hankkeen siirtyessä tahtituotantovaiheeseen tuotantoa johdetaan tehokkailla aamu- ja viikkopalavereilla hyödyntäen Fluent Plannerin selkeitä janakaavio- ja tahtialuenäkymiä. Kaikki näkevät työmaan näytöillä olevasta Fluent Plannerin kolmiviikkoisnäkymästä reaaliajassa, mitä työmaalla tapahtuu ja missä mikäkin tuotantojunan vaunu menee.

Fluent Plannerin mobiilisovelluksen listanäkymä kertoo jokaiselle seuraavan tahdin tehtävät ja työalueet ja töiden kuittaaminen aloitetuksi ja lopetetuksi valokuvin ja kommentein on nopeaa ja helppoa.

Tahtituotannossa onnistumisen avain piilee esteiden ja ongelmien raivaamisessa jo ennakolta ja tässä Fluent Plannerin monipuolinen esteloki on avainasemassa; Estelokin läpikäynnillä työnjohto varmistaa aloitusedellytysten toteutumisen ja varmistaa esteiden raivaamisen ennakkoon tuotannon tieltä. Lopputuloksena on suunnitellussa tahdissa etenevä tasalaatuinen tuotanto. Päivän tapahtumista muodostuu automaattisesti työmaapäiväkirja kaksivaiheisella kuittausmenettelyllä. Mahdolliset keskeytykset ja häiriöt syineen saadaan koottua raportteihin mikä mahdollistaa jatkuvan parantamisen hankkeen kuluessa ja sen jälkeen.

Haluatko kuulla miten saat parhaiten sovelluksista tehot irti?

Ota yhteys:

Myynti

+358 29 170 1120
myynti@fluentprogress.fi

Voitte ottaa yhteyttä meihin myös oheisella lomakkeella: