Casetarina

Destia

Sujuvan raportoinnin ansiosta Destia pystyy tuottamaan entistä laadukkaampaa palvelua omille asiakkailleen.

Infran moniosaaja Destia hyödyntää liikenneväylien ja asuinympäristöjen kunnossapidon projekteissaan Fluentin Kunto-sovellusta kaikissa yhtiön 48 ELY-urakassa ja noin 20 kunta- ja teollisuusurakassa. Sovelluksen avulla seurataan kunnossapitokaluston liikkumista ja tehtyjen töiden etenemistä.

Kuntoa käytetään myös Destian Kelikeskuksissa, jotka seuraavat ja ennustavat säätä ja ajokeliä sekä hälyttävät tarvittaessa auraus-, hiekoitus- tai suolauskaluston liikkeelle oikealle tielle oikeaan aikaan.

Monivuotinen Kunto-asiakas Destia on saavuttanut sovelluksen avulla merkittäviä hyötyjä:

Kunto helpottaa pitämään kustannukset kurissa ja tehostaa omia työprosesseja.

Tehokkaampaa kustannusseurantaa

Työkoneiden reaaliaikaista seurantaa on Destia on hyödyntänyt jo vuosituhannen alusta lähtien. Yhteistyö Fluentin kanssa Kunto-sovelluksen kehittämisessä alkoi vuonna 2011. Vuosien saatossa käyttö on laajentunut, ja nyt kaikki Destian hoitokalusto alihankkijat mukaan lukien ovat Kunto-sovelluksen seurannan piirissä.

Kunto-sovelluksen avulla alihankkijoiden työmäärien seurantaan on nyt paremmat mahdollisuudet ja sitä kautta urakoiden kustannusseuranta on tehokkaammin hallinnassa, Destian kehitysinsinööri Juha-Matti Halme listaa sovelluksen tuomia hyötyjä.

Helpotusta tilaajaraportointiin

Yksi Destian työnjohdon suurimmista haasteista on asiakkaiden raportointivaatimusten laadukas täyttäminen, koska ilman sitä ei alalla toimiminen ole mahdollista.

Asiakkaiden raportointivaatimukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta yhteistyöllä Fluentin kanssa järjestelmää on kehitetty tarpeita vastaavaksi, Halme kiittää sujuvaa yhteistyötä.

Nyt Destian tilaajaraportointi toimenpiteiden seurantatiedon osalta perustuu suurimmaksi osaksi Kunto-sovelluksen tuottamaan tietoon.


Destia on Suomen suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli yli MEUR 490. 1 500 tositoimijaamme toteuttavat edistyksellisiä ratkaisuja, jotka edistävät turvallista ja sujuvaa liikkumista, ja tekevät ympäröivästä maailmasta pala palalta toimivampaa.  Destia luo toimivampaa Suomea, jotta tulevaisuuden tekijöillä olisi vahva perusta ja väylät avoimina, minne ikinä he haluavatkin mennä. www.destia.fi