Casetarina

Jyväskylän kaupunki

Aktiivisempaa laadunvalvontaa, yhdenmukaisempaa dokumentointia ja tarkempia havaintoja – Fluent Kunto kattaa ne ominaisuudet, joita kunnossapidossa tarvitaan.

Jyväskylässä on kaupungin ylläpitämiä katuja kaikkiaan noin 500 kilometriä ja kevytväyliä lähes saman verran. Kaupungin katu- ja viheralueiden kunnossapito ja rakentaminen kuuluvat kaupunkirakennepalvelujen liikenne ja viheralueet -palvelualueelle. Kuntoa on palvelualueella käytetty jo vuodesta 2009 hoitourakoiden valvonnassa.

Ohjelmistoon on oltu kaupungilla tyytyväisiä:

Kunto-ohjelmassa on ne ominaisuudet, mitä tässä kunnossapitotyössä tarvitaan: työilmoitukset, reaaliaikainen nykytilanne, raportit, huomiot ja laaduntarkastukset

palvelualueen ylläpidon katu- ja satamamestarina toimiva Jan Viilos listaa.

Viilos valvoo työkseen yleisten alueiden hoitourakoita ja edustaa tilaajaa Jyväskylän keskustan alueella. Lisäksi hänen tontilleen kuuluvat yleisten alueiden lupa-asiat sekä niiden valmistelu ja valvonta.

Tarkemmat huomiot vähentävät epäselvyyksiä

Jyväskylän kaupungilla on johdettavanaan 3 eri urakka-aluetta ja urakoitsijaa. Urakoitsijat käyttävät Kuntoa suorittaessaan eri työtehtäviä sekä tehdessään yksittäisiä havaintoja kunnossapitotarpeista esimerkiksi kaatuneesta liikennemerkistä.

Kunto on tuonut helpotusta huomioiden keräämiseen.

Huomioita kertyy päivittäin, ja puhelimitse tai pelkällä sähköpostilla asioiden hoito olisi hidasta ja epävarmaa.

Huomiot tallentuvat automaattisesti karttaan oikeaan pisteeseen, johon voidaan lisätä myös kuvia. Tämä on helpottanut asioiden käsittelyä. Viiloksen mukaan toimenpiteitä vaativissa kohteissa saadaan nyt tarkemmat tiedot, mikä vähentää epäselvyyksiä.

Parempaa laadunvalvontaa ja dokumentointia

Tilaajana Jyväskylän kaupunki eli katumestarit ja viherpuolen edustajat käyttävät Kuntoa havaintojen tekemisen lisäksi laadunvalvonnassa. Erityisesti talvihoitokaudella käynnissä olevien töiden seuranta on tärkeää. Lisäksi ohjelmiston avulla valvotaan mm. katutöitä ja alueiden luvatonta käyttöä.

Viiloksen mielestä Kunto on mahdollistanut aktiivisemman töiden seurannan ja toimenpiteiden paremman dokumentoinnin ja raportoinnin verrattuna entiseen.

Kunto-sovelluksen myötä laadunvalvonta on parantunut, dokumentit ovat yhdenmukaistuneet ja ne ovat entistä tarkempia.

Asiakaspalvelun apuna historiatieto

Jyväskylässä tapahtuu vuosittain lukuisia liukastumisonnettomuuksia, joiden hoitokustannukset voivat kohota huomattavan suuriin summiin. Liukastumistapausten korvaushakemukset käsitellään samalla palvelualueella, missä Viiloskin työskentelee. Liikenne- ja viheralueet -palvelualue kerää tarvittaessa lausunnon aluetta hoitavalta urakoitsijalta.

Kuntoa käytetään apuna myös kuntalaisilta tulleisiin katujen hoito- ja toimenpidekyselyihin vastatessa. Palvelupiste Hannikaisella on käytössä Kunto-sovelluksen rajatumpi nykytilanäkymä, josta he näkevät käynnissä olevat työt ja juuri tehdyt hoitotoimenpiteet. Reaaliaikaisen asiakastukinäkymän ansiosta ainakin osaan asiakaspalautteesta ja yhteydenotoista on helpompi vastata.

Kunto on tuonut apua tehtyjen toimenpiteiden raportointiin. Esimerkiksi vahingonkorvaushakemusten käsittely, palautteisiin vastaaminen ja muun jälkikäteen tehtävä selvitys olisi vaikeaa ja aikaa vievää ilman todellista tietoa asioiden hoidosta.


Jyväskylän kaupunki on 140 000 asukkaan vetovoimainen kasvukeskus keskeisellä paikalla Suomen ytimessä. Kaupunkirakenteen toimiala vastaa mm. kaupungin maa-, metsä- ja vesialueiden, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta, jätehuollosta sekä vesihuoltolaissa kunnalle määrätyistä tehtävistä.
https://www.jyvaskyla.fi/liikenne