Casetarina

Tampereen Infra

Helpotusta auraus- ja hiekoitustoimenpiteiden dokumentointiin ja liukastumistapausten selvittämiseen

 

Sanna-Leena Puntola toimii Tampereen Infran Kunnossapitopalveluiden yksikön päällikkönä. Hänen yksikkönsä huolehtii katujen ja viheralueiden kunnossapidosta sekä liikuntapaikkojen, uimarantojen, metsien ja taimistojen hoidosta. Kunto-sovellusta kunnossapitopalveluiden työnjohto käyttää laatiessaan omavalvonnan raportteja tai todentaessaan talvikunnossapitotoimenpiteitä.

Vuosien saatossa Kunto-sovelluksesta on tullut arvokas apu korvausvaatimusten käsittelyssä, minkä lisäksi sovellus on yksinkertaistanut ja helpottanut työprosesseja.

Automatisoitu historiatiedon tallentaminen

Tampereen Infra hankki Kunto-sovelluksen kunnossapitotoimenpiteiden historiatietojen sähköiselle säilyttämiselle. Taustalla olivat kuntalaisten liukastumistapaukset, joista muutama meni oikeuteen asti. Vakuutusyhtiöt kyseenalaistivat käsinkirjoitettuja lappuja auraus- ja hiekoitustoimenpiteistä, ja tarvittiin automaattisempaa ja helpompaa tiedonkeruuta.

Kunto-sovelluksen myötä historiatiedon tallentaminen automatisoitui. Nyt korvausvaatimusten käsittely on jouhevampaa, kun sovelluksen keräämää tietoa voidaan käyttää luotettavana todisteena. Kunnossapidon tekemät huomiomerkinnät ja valvontakierrokset tallentuvat minuutilleen ja metrilleen sovelluksen tietokantaan, josta ne on helppo löytää vuosienkin jälkeen.

Liukastumistapausten korvausvaatimukset tulevat käsittelyyn joskus pitkänkin ajan päästä, jopa vuosien jälkeen tapahtuneesta. Silloin on tärkeää löytää helposti kyseisten ajankohtien talvikunnossapidon toimenpiteet, Puntola täsmentää.

Yksinkertaisempia työprosesseja

Puntolan mukaan Kunto on myös yksinkertaistanut kunnossapidon työtä. Manuaalisen tiedonsyötön tarve on vähentynyt huomattavasti ja kaluston valvonta helpottunut. Sekä työnjohto että kunnossapidon tilaajat näkevät katujen kunnossapitotoimenpiteet ja valvontaraportit suoraan sovelluksesta. Myös kuntalaisille tarjotaan uutena palveluna julkinen näkymä, jossa kaupungin alueella tehdyt auraus- ja liukkaudentorjuntatoimenpiteet näkyvät reaaliaikaisina.

Tulevaisuudessa Tampereen Infran tavoitteena on hyödyntää Kunto-sovellusta myös viherkunnossapidon töissä. Suunnitelmissa on tehostaa kaluston käyttöä mm. kustannustehokkaan reittisuunnittelun, käyttöasteraportoinnin ja siirtymäajojen seurannan avulla. Sovelluksen käyttöä laajennetaan hyvässä yhteistyössä Fluentin kanssa.

Vuoropuhelu on ollut avointa ja kehittämistyötä on tehty meidän tarpeittemme pohjalta, Puntola lisää.

Lue lisää Tampereen talvikunnossapidosta täältä.


Tampereen Infra on Tampereen kaupungin liikelaitos, ja se tarjoaa kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kuljetus- ja korjaamopalveluja sekä paikkatietopalveluja. Missiomme on suunnitella, kehittää, ylläpitää ja kohentaa Tampereen ja lähiseudun asukkaiden elinolosuhteita. Visiomme on olla Pirkanmaan arvostetuin infra-alan osaaja. Rotvallin molemmin puolin. www.tampere.fi/tampereeninfra