BLOGI

Ajantasaista tietoa kansalaisille

Kahden viime vuosikymmenen aikana kansalaisten mahdollisuudet saada ajantasaista tietoa ovat merkittävästi lisääntyneet.

Esimerkiksi kukapa olisi vielä pari vuosikymmentä sitten voinut helposti seurata postiin lähetetyn paketin toimittamisen etenemistä tai voinut vaikka kotoaan käsin saada itselleen ajan tasalla olevan lähiseudun maastokartan. Ja kaikki tämä tietenkin ilmaiseksi. Vastaavia esimerkkejä on lukematon määrä ja nykyään pidämme niitä oikeastaan itsestäänselvyyksinä.

Yleisesti ottaen kansalaiset osaavat jo odottaa sitä, että julkisesti tuotetuista palveluista on saatavilla ajantasaista tietoa ilmaiseksi. Toisaalta palvelujen tuottajilla on nykyään hyvät mahdollisuudet vastata tähän kansalaisten tarpeeseen ilman raskasta ja kallista tiedotuskampanjaa. Tällainen ajantasaisen tiedon julkaiseminen palvelee kaikkia.

Kansalaisten palveleminen ajantasaisella tiedolla etenee yhä uusille elämänalueille, kuten esimerkiksi vapaa-ajan viettoon, johon liittyen nykyään voi saada ajantasaista tietoa latujen- ja liikuntapaikkojen kunnosta. Aktiivista liikkujaa kiinnostaa etukäteen tietää, että kannattaako lähteä hiihtämään tunnin ajomatkan päässä olevalle ladulle tai vaikka lähteä koko perheen kanssa luistelemaan kaupungin toisella laidalla olevalle luistinradalle. Jos kansalaisilla on helposti käytettävissään tieto noiden liikuntapaikkojen todellisesta kunnosta, vältytään monelta harmilta. Ajan tasalla oleva luotettava liikuntapaikkojen tieto voi myös aktivoida ihmisiä liikkumaan enemmän (tai ainakin yksi tekosyy liikkumattomuudelle poistuisi), joka olisi yleisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta suotavaa.

Tiet ja kadut kuntoon

Myös teiden ja katujen kunnon reaaliaikainen tieto palvelee kansalaisia. Tämä korostuu etenkin talviaikaan, jolloin ajan tasalla oleva auraus-, suolaus- ja hiekoitustieto voi auttaa päättämään, että lähdenkö tänään töihin bussilla, pyörällä vaiko autolla. Tavallisen kansalaisen ohella ajantasaisen teiden kunnossapitotiedon tarve korostuu etenkin puhuttaessa raskaasta liikenteestä, jolloin viimeistään pitää ottaa huomioon jo talous- ja liikenneturvallisuusnäkökohdat. Esimerkiksi kuljetusyrittäjää kiinnostaa, että onko joku raskaalle liikenteelle hankala tieosuus aurattu ja hiekoitettu viimeiseen kahteen tuntiin.

Asiakkaamme ovat tunnistaneet näiden asioiden merkityksen sekä kansalaisille että kunnossapitäjille ja tarjonneet julkisia kansalaisnäkymiä jo usean vuoden ajan.