BLOGI

Digitalisaatio kasvattaa infra-alan tuottavuutta

Fluent Progress on mukana tukemassa Tampereen yliopiston Diginfra-tutkimusryhmää. Tutkimusryhmä suuntautuu digitaalisen infran tutkimusekosysteemin synnyttämiseen ja infrarakenteiden elinkaaren digitaaliseen hallintaan. Tavoitteena on edistää digitalisaatiota infrarakenteiden koko elinkaarella sekä parantaa tuottavuutta infra-alalla eri vaiheissa — suunnittelusta omaisuudenhallintaan.

— Digitalisaatio on meidän intohimomme. Haluamme olla mukana kehittämässä infra-alan tuottavuutta digitalisaation avulla. Samalla saamme alan toimijoilta tärkeää tietoa tuotekehityksemme käyttöön, Marjo Danielsson, Fluent Progressin toimitusjohtaja kuvaa.

Tampereen yliopiston Rakennustekniikan Industry professor Kalle Vaismaa toimii tutkimusryhmän johtajana. Vaismaalla on itsellään taustaa liikennealalta, hän tarttui tähän uuteen haasteeseen, koska koki infra-alan tuottavuuden polkeneen pidempään paikoillaan.

— Nyt on digitalisaation paikka. Alalla on hyvää tahtotilaa ja osaamista ja nyt olisi otollinen ajankohta muutokseen. Parhaillaan infra-alalla on paljon pullonkauloja, jotka täytyy saada poistettua, summaa Vaismaa.

Tutkimusryhmä sai juuri päätökseen TIKARI-hankkeen, joka oli Väyläviraston tilaama tutkimus. Siinä kartoitettiin infrastruktuurin pullonkauloja, potentiaalia tuottavuuden kasvuun sekä digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia. TIKARIn tuloksena syntyi tiekartta infra-alan tuottavuuteen, jonka pohjalta tutkimusryhmä valmistelee parhaillaan laajaa ProDigial-tutkimusta.
Vaismaa näkee digitalisaation roolin korvaamattomaksi infrastruktuurin tuottavuuden kasvattamisessa.

Yhteiset pelisäännöt tiedon käsittelyyn

Digitalisaation lisäksi myös taustalla olevat menetelmät ja prosessit on määriteltävä.

— Prosessit on saatava kuntoon tuottavuuden lisäämiseksi. Toiminta- ja menettelytapoja on kehitettävä, jotta digitalisaatiosta saadaan hyötyjä. Tietoa on standardisoitava ja harmonisoitava. On määriteltävä mitä tietoa tarvitaan elinkaaren missäkin vaiheissa ja mitä tietoa menee erilaisiin rekistereihin. Tarvitsemme infra-alalle yhteiset pelisäännöt tiedon käsittelyyn, professori summaa.

Tiedon pitäisi virrata koko elinkaaren läpi

— Tietoa täytyy dokumentoida sellaiseen muotoon, että se on helposti hyödynnettävissä läpi elinkaaren. Suunnitelmat, digitaaliset mallit ja korjaukset — mahdollisimman paljon olennaista tietoa tulisi tallentaa digitaalisesti, Vaismaa kertoo.

Vaismaa kokee suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon keskeiseksi hankaluudeksi sen, että olennaisimmat tiedot eivät kulkeudu eteenpäin.
— Tiedon pitäisi virrata koko elinkaaren läpi, Vaismaa jatkaa.

Tällä hetkellä vaikeuksia on mm. rajapintojen suhteen: tietoa joudutaan hakemaan monesta eri lähteestä ja tallentamaan moneen eri paikkaan monessa eri muodossa. Olennaista olisi saada tiedonhallinta kuntoon ja määritellä se, miten tietoa hallinnoidaan ja varastoidaan.

Vaismaa Kalle
Industry Professor, TkT, TM
Tampereen Yliopisto, Rakennustekniikan yksikkö