BLOGI

Digitalisaatio teiden hoidossa entistä tärkeämmässä roolissa

Kunnossapitoalan toimijat kokoontuivat tänä vuonna Talvitiepäiville keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista. Esiin nousivat mm. alan digitalisaatio ja datalähtöisyys.

 

Digitalisaatiota hyödynnetään jatkossa entistä enemmän mm. kelitiedoissa, ennusteissa ja valvonnassa. Tiestöön upotetaan sensoreita, jotka tuottavat monenlaista tietoa.

Esimerkiksi älykkään liikenteen testausekosysteemin Aurora Borealisin puitteissa tällaisen tieosuus on jo testattavissa ja siitä kerättyä dataa voidaan käyttää edelleen testaamiseen.

Kelitiedon kerääminen sensorien avulla

Digitalisaation myötä kelitiedon kerääminen siirtyy kiinteistä sääasemista ajoneuvoihin kiinnitettyihin sensoreihin, jotka tuottavat ajantasaista kelitietoa ajaessaan. Ajoneuvoja voivat olla esimerkiksi bussit, taksit, rahtiliikenne tms.

Valmistautuminen jossain vaiheessa käyttöön tuleviin itsestään ajaviin ajoneuvoihin oli puheenvuoroissa myös selkeästi esillä.

 

Kiinnostava asia digitalisaatioon liittyen oli myös Destian Oiva Huuskosen esittelemä työnohjaus Fluent Plannerin avulla. Sovelluksella kentällä havaitut ongelmat saadaan raportoitua, ongelmien korjaus kohdistettua työntekijöille ja korjauksen toteutumista seurattua Fluentin järjestelmien kautta.

Miten dataa tulisi käyttää?

Erilaista tietoa kerätään koko ajan enemmän ja eri tavoin.

Itse tiedon hyödyntäminen ja sen jakaminen eteenpäin on vielä tarkemmin miettimättä eikä rajapintoja välttämättä ole vielä olemassa.

Lisäksi tulisi päättää, minne mitäkin tietoa on järkevää kerätä. Teiden hoidossa käytetään mm. keskitettyä Harja -järjestelmää sekä urakoitsijoiden omia järjestelmiä, mutta kaikki tieto ei ole tarpeen olla kaikissa järjestelmätyypeissä.

Talvitiepäivät oli kokonaisuudessaan hyvin kohteeseen osuva. Yksi suurimmista anneista oli tavata kasvotusten ihmisiä, joiden kanssa on pitänyt yhteyttä vain sähköpostin tai puhelimen välityksellä.