BLOGI

Alma Median kauden paras digiä hyödyntävä kampanja – Fluent Progress!

Fluent Progress RT Oy:n hyödyntämät monipuoliset mediaratkaisut nostivat kampanjan seuraavalle tasolle – toteutus palkittiin kauden parhaana digiä hyödyntävänä B2B-kampanjana!

Paras kokonaisvaltaisesti digiä hyödyntävä B2B-kampanja:

https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/03-06-2019-tässä-ovat-kevätkauden-parhaat-digikampanjat

Raadin kommentit: Hyvin suunniteltu kampanja, jossa digiä hyödynnetty kokonaisvaltaisesti. Ronski, mutta toimiva toteutus.

Mobiilin työn tuotannonohjausjärjestelmiä rakennus- ja infra-alalle tarjoava Fluent Progress halusi kasvattaa tunnettuuttaan monikanavaisella kampanjakokonaisuudella.

Ostetun median ratkaisuksi valittu monipuolinen toteutus Kauppalehdessä ja Tekniikka&Taloudessa tuottikin tuloksia useilla eri mittareilla, kirvoittaen ylistäviä kommentteja.

Tavoitteena tunnettuuden kasvattaminen

Monikanavaisen kampanjan tavoitteena oli nostaa paitsi koko yrityksen, myös erityisesti sen Fluent Planner, Fluent Fix ja Fluent Go! -sovellukset käsittävän Fluent Construction -tuotannonohjausjärjestelmän tunnettuutta tavoitellussa kohderyhmässä. Kampanjalla haluttiin tavoittaa rakennusyhtiöiden ylintä johtoa ja päällikkötasoa.

Monikanavaisessa kokonaisuudessa ostetun median kanaviksi valittiin Kauppalehti ja Tekniikka&Talous

Fluent Progress toteutti kampanjan monikanavaisena kokonaisuutena, jossa viestinnän ja markkinoinnin välineinä käytettiin niin omaa, ostettua kuin ansaittuakin mediaa. Kaikkia markkinoinnin toimenpiteitä myös linkitettiin kampanjan aikana ristiin keskenään.

Mainostaja niin ikään rytmitti myyntinsä toimenpiteitä samaan aikatauluun, ja ennen markkinointiviestinnän aloittamista kirkastettiin tuotteistuskulmat Fluent Construction -tuoteperheen osalta.

Ostetun median kumppaniksi Fluent Progress halusi toimijan, joka tavoittaisi halutun kohderyhmän mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tähän tarpeeseen parhaaksi ratkaisuksi todettiin Alma Talentin päättäjäyleisöjä tavoittavat mediat. Yhteistyössä Alman edustajan kanssa mainostaja pääsikin kartoittamaan ja ideoimaan kokonaisuuteen sopivaa ostetun median pakettia, johon lopulta valittiin Kauppalehti sekä Tekniikka&Talous.

Molemmissa medioissa kampanjan näkyvyys maksimoitiin videobannereilla ja sisältömarkkinoinnin artikkeleilla. Lisäksi Tekniikka&Taloudessa julkaistiin printtimainontaa, ja sisältömarkkinoinnin artikkeleita lukeneille myös re-targetoitiin sekä desktop- että mobiilimainontaa. Ostettua kampanjaa myös tuettiin mm. mainostajan omia medioita hyödyntämällä sekä muulla ulkoisella viestinnällä.

Sisältömarkkinointiartikkelit

Kauppalehti studiovieras | Digitaalinen sovellusperhe tuo tulevaisuuden rakennuksille

Kauppalehti studiovieras | Uusien digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyy rakennuksilla

Tekniikka & Talous | Studiovieras | Digitaalinen sovellusperhe tuo tulevaisuuden rakennuksille

Tekniikka & Talous | Studiovieras | Uusien digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyy rakennuksilla

Erinomaiset tulokset useilla eri osa-alueilla

Kampanja nosti selkeästi Fluent Progressin sekä Fluent Construction -tuoteperheen tunnettuutta kohderyhmässä. Mainostaja sai huomattavan määrän yhteydenottoja, ja useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa keskusteluissa päästiin etenemään myös pidemmälle. Kampanja kiinnitti myös rakennusalan koulutusta tarjoavien oppilaiden kiinnostuksen, minkä seurauksena Fluent Progress pääseekin lähiaikoina julkistamaan uusia, kiinnostavia uutisia.

Kampanjan voidaankin todeta olleen todella onnistunut useiden eri osa-alueiden, kuten luovien ratkaisujen ja kertyneen datan kautta tarkasteltuna.

Mainostaja kommentoikin tiedostavansa entistä paremmin pitkäjänteisen tekemisen merkityksen markkinoinnissa, ja aikovansa jatkossakin panostaa tunnettuuden kasvattamiseen innovatiivisia, monikanavaisia ratkaisuja hyödyntäen.

”Huikea juttu, että kokonaisvaltaisesti digiä hyödyntävä B2B-kampanjamme on voittanut Alma Median kauden parhaan digikampanjan. Pitkäaikainen yhteistyömme asiakkaamme kanssa on selkeästi kantanut hedelmää ja tästä on hyvä jatkaa”, toteaa kampanjan suunnitellut Marko Alanko, Account Director, Harkonsalo & Vesa viestintätoimistosta.

“Iso kiitos koko tiimille ja erityisesti Markolle, joka on innovatiivisesti ja innostuneesti vienyt projektin maaliin eri osa-alueilla. Alma Median ennakkoluuloton asenne nosti entisestään koko kampanjatiimimme tekemisen meininkiä”, summaa Marjo Danielsson, toimitusjohtaja, Fluent Progress RT Oy

Kampanja

Tehokkuutta kehiin – Rakentaminen digiaikaan!

Asiakas: Fluent Progress RT Oy

Viestintätoimisto: Harkonsalo & Vesa Public Relations Oy

Strateginen ja operatiivinen toteutus

Marko Alanko, Marjo Danielsson, Antti Järvi & Fanny Hagan

Grafiikka: Anne Muhonen

Video: Juha Hanhinen