BLOGI

Fluent Progress Talvitiepäivillä

Talvitiepäivät 2020 pidettiin Tampereen messukeskuksessa. Monimuotoisessa tapahtumassa oli jälleen infran kunnossapidon ammattilaisille suunnattu seminaari, sekä kaikille avoin messuosasto työnäytöksineen.

Vuoden 2020 seminaarissa jo edellisen seminaarin (Lahti 2018) aikana esitellyn Aurora -älytien kokemuksia tuotiin laajalti esille ja painopiste oli siirtynyt itse älytien esittelystä autonomisen autoilun ja talvihoidon kanssa toteutettuihin hankkeisiin – sekä niiden kautta havaittuihin haasteisiin. Eri esityksistä tuli selvästi ilmi, että haasteita autonomisessa liikenteessä on varsinkin talviolosuhteissa valtavasti. Haasteita on aina luotettavasta anturoinnista tarpeeksi tehokkaaseen mobiilidataverkkoon. Pohdinnassa olikin, voidaanko autonomiaa pitää edes realismina vielä tässä vaiheessa. Luontevaksi seuraavaksi askeleeksi miellettiin osittaisen autonomian tuonti teidenhoitokaluston lisälaitteisiin.

Digitalisaatio eri muodoissaan ja käyttötarkoituksissaan olivat myös hyvin vahvasti esillä. Tietoa tiestöltä kerätään mitä monimuotoisimmin keinoin, muun muassa laserkeilausta käyttäen, erilaisten sääasemien avulla, uusin kitkanmittausmenetelmin jne. Myös Fluent Kunto esiteltiin esimerkkinä tehokkaasta digitalisaatiosta. Fluent Kunto on teiden kunnossapidon tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmä. Kootun tiedon perusteella havaitut ongelmakohdat saadaan konkreettisesti päätymään korjaaviksi toimenpiteiksi ja niiden dokumentoiduksi toteuttamiseksi. Katso videolta, miten Fluent Kunto -sovelluksella varmistetaan, että kunnossapitotoimet saadaan sujumaan jouhevasti.Naapurimaiden kokemukset teidenhoidosta ja teiden ylläpidon haasteista olivat myös hyvin mielenkiintoista kuultavaa. Suomen ilmasto ja sitä myötä keliolosuhteet sekä teidenhoito ovat hyvin erilaisia Baltian maihin verrattuna. Edustajat Ruotsista ja Norjasta kertoivat teidenhoidon digitaalisen kaksosen käyttömahdollisuuksista. Venäjällä maan laajuus aiheuttaa puolestaan sen, että tarvittavat toimenpiteet ovat hyvin erilaisia alueesta ja ilmastosta riippuen. Tästä syystä Venäjällä on pyritty kehittämään yhtenäistä mallia, jonka perusteella voidaan ennustaa kustannuksia seutukohtaisesti.

Talvitiepäivät antoivat tänäkin vuonna paljon mielenkiintoisia ja monipuolisia näkemyksiä teiden kunnossapitoon, etenkin digitalisaation ja autonomian saralla.

Marko Miettinen
Infra Solution Manager

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: