BLOGI

Fluentin uusi työkalu helpottaa infraomaisuuden ylläpitoa

Fluent Kunto -järjestelmään saadaan tänä vuonna uusi omaisuudenhallintatyökalu, joka helpottaa ja nopeuttaa esimerkiksi liikennemerkkien, kaiteiden, rumpuputkien ja muun teihin liittyvän omaisuuden ylläpitoa.

Fluentilla työstetään Fluent Kunto -sovellukseen parhaillaan uutta omaisuudenhallintatyökalua, jollaiselle on ilmennyt tarvetta asiakkaiden keskuudessa jo pidemmän aikaa. Omaisuudenhallintatyökalun ensi vaiheen toiminnot saadaan asiakkaiden käyttöön jo tulevaksi kesäksi.

Ely-teiden osalta kaikki tiestöön liittyvä tieto on kerätty keskitettyyn paikkaan Väyläviraston Velho-järjestelmään. Kunnilla ja kaupungeilla ei puolestaan ole omaa keskitettyä tietopankkia tiestötiedoista, vaan ne hallinnoivat ja ylläpitävät tietoja kukin omilla tahoillaan.

”Kaiken ely-tiestön infra- ja muun omaisuuden ylläpitoa hallinnoidaan nyt yhdessä valtavassa Excel-taulukossa. Haluamme tuoda tähän kätevämmän digitaalisen ratkaisun, joka nopeuttaa ja helpottaa urakoitsijoiden työtä huomattavasti”, kertoo Fluentin tuotejohtaja Jarno Tukiainen.

Yksi keskitetty paikka omaisuudenhallintaan

Koska ely- ja kaupunkiurakoissa on käytössä omat järjestelmänsä, voivat urakoitsijat joutua parhaillaan käyttämään useita eri järjestelmiä työssään. Fluentin tavoite on, että sekä ely- että kaupunkipuolelle voitaisiin tarjota yksi keskitetty paikka, jonne viedä ja josta tuoda aineistoa.

Ely-teiden osalta tilanne on tällä hetkellä se, että mikäli esimerkiksi huonokuntoinen liikennemerkki tulisi vaihtaa, urakoitsija tekee asiasta huomion vaikkapa Kunto-sovelluksella, minkä perusteella tehdään tarvittavat jatkotoimenpiteet. Esihenkilö päivittää muuttuneet tiedot Väyläviraston Excel-taulukkoon, josta ne menevät edelleen Väyläviraston Velho-järjestelmään.

Kaiken ely-tiestön infra- ja muun omaisuuden ylläpitoa hallinnoidaan nyt yhdessä valtavassa Excel-taulukossa. Haluamme tuoda tähän kätevämmän digitaalisen ratkaisun.

Fluentin omaisuudenhallintatyökalun avulla tiedot saadaan jatkossa suoraan Kunto-sovelluksesta Velho-järjestelmään, jolloin Exceliä ei enää tarvitse pyörittää välissä.

”Lisäksi tavoitetila on, että tulevaisuudessa Kunto-sovelluksessa kartalta näkisi suoraan esimerkiksi, miten ja mistä huonokuntoiset varusteet kannattaa vaihtaa yhdellä kertaa, mikä tietysti optimoisi työskentelyä ja helpottaisi korjaustöiden suunnittelua. Vielä ei olla ihan siellä, mutta se olisi ideaalitilanne”, Jarno Tukiainen sanoo.

Omaisuudenhallinta nivoutuu myös työnohjaukseen

Kesäksi asiakkaiden käyttöön ehtivät tärkeimmät omaisuuslajit eli liikennemerkit, kaiteet ja rummut. Omaisuuslajeja lisätään vähitellen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ensivaiheessa työkalussa käytettävissä olevat toiminnot ovat haku, lisäys, poisto, vaihto ja korjaus. Myös toiminnot tulevat myöhemmin lisääntymään.

Omaisuudenhallintatyökalun rakentaminen on Fluentilla mittava projekti, jota koko kehitystiimi on tehnyt helmikuun alusta saakka. Vuoropuhelua on käyty aktiivisesti niin Velho-järjestelmän sovelluskehittäjien, tiestötietojen asiantuntijoiden kuin nykyisten ja potentiaalisten tulevien asiakkaidenkin kanssa.

Keskustelemme jo nyt omaisuudenhallinnasta kaupunkiurakoitsijoiden kanssa, jotta heidänkin tarpeensa tulevat varmasti huomioiduksi.

Vaikka projektin alkuvaiheessa omaisuudenhallintatyökalua tehdäänkin vain ely-puolelle, on Fluentin tähtäimessä saada työkalu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös kaupunkiurakoitsijoiden käyttöön.

”Keskustelemme jo nyt omaisuudenhallinnasta kaupunkiurakoitsijoiden kanssa, jotta heidänkin tarpeensa tulevat varmasti huomioiduksi”, Tukiainen kertoo.

Laajemmassa kuvassa omaisuudenhallintatyökalu nivoutuu myös Fluent Kunton uuteen työnohjaukseen tulevaisuudessa.

”Jos esimerkiksi roskikset täytyy tyhjentää, niin työntekijä voisi samalla päivittää sovellukseen tiedon, että roskis on huonokuntoinen ja vaatisi vaihtamista”, Tukiainen kuvaa.