BLOGI

Hyvällä joukkueella rakennusalan tuottavuus kasvuun

Rakentamisen haasteet ja samalla mahdollisuudet tietäen en kauaa miettinyt, kun minua pyydettiin mukaan Fluentin hallitukseen ja osakkaaksi keväällä 2015. Yhtiöllä oli jo merkittävää osaamista ja asema infran ylläpidon puolella.

Lisäksi sisaryhtiö Fastroin näytöt Sote-puolen digitaalisessa toiminnanohjauksessa avasivat mahtavan näkymän ja potentiaalin rakennusalan digitalisoimisessa.

Digitaalisuus tehokkaasti hyödynnettynä tarjoaa työkalun useimpiin alan ongelmiin.

Kannustankin yrityksiä ottamaan rohkeasti käyttöön digitaalisia sovelluksia, mutta erityisesti haastamaan nykyiset tehottomat toimintatavat ja miettimään miltä esimerkiksi laatukäsikirja ja työmaan prosessit voisivat näyttää digitaalisella aikakaudella.

Näinä kahtena vuotena Fluentin hallituksessa olen nähnyt miten rakennusala on ottanut ensiaskelia kohti digitalisaatiota. Digitalisaation vaikutus työmaan arkeen ja alan tuottavuuteen on kuitenkin ollut vielä vähäinen. Markkinoille on tullut yksittäisiä, erillisiä apuaplikaatioita, mutta ei kuitenkaan sen mittakaavan tuotantoratkaisua, jolla alan tuottavuutta saataisiin oleellisesti parannettua.

Meidän tavoitteemme on kunnianhimoisempi. Ratkaisumme mahdollistaa toimijoille todellisen tuottavuusloikan oton. Fluentilla on joukkue, jolla on näyttöjä prosessien digitalisoimisesta infran ja soten puolella.

Uskon vahvasti, että tämä tiimi jos mikään pystyy auttamaan rakennusalaa ottamaan tuottavuusloikan.

Kirjoittaja

Timo Kohtamäki
Hallituksen jäsen, osakas