BLOGI

Tuotepäällikkö Juha Niiranen

Juha Niiranen aloitti tuotepäällikkönä Fluentilla helmikuussa. Uraputkea ICT-alalla luonut Juha aikoo panostaa asiakaslähtöisyyteen ja parantaa Fluentin tuotekehityksen ja asiakkaiden välistä keskusteluyhteyttä.

Reilu kuukausi sitten Fluentilla tuotepäällikön roolissa startanneella Juha Niirasella on tärkeät saappaat täytettävänään: tuotepäällikkönä hän toimii ratkaisevana linkkinä Fluentin asiakkaiden ja tuotannollisen puolen välissä. Pesti on Fluentilla uusi, minkä myötä Juha aikoo nyt lisätä asiakkaiden ja sovelluskehityksen välillä käytävää keskustelua esimerkiksi asiakkailta tulevia kehitystoiveita herkällä korvalla kuunnellen.

”Mielestäni asiakaslähtöisyys on tässä asemassa valokeilassa. Haluan, että tuomme itseämme aiempaa enemmän näkyväksi asiakkaille ja kyselemme heiltä entistä enemmän ajatuksia ja mielipiteitä tuotteestamme, koska asiakkaillehan me tuotetta teemme. Heillä on paras tietämys siitä, mitä täytyy parantaa”, Juha miettii.

Haluan, että tuomme itseämme aiempaa enemmän näkyväksi asiakkaille ja kyselemme heiltä entistä enemmän ajatuksia ja mielipiteitä.

Ennen Fluentia Juha Niiranen ehti työskennellä muun muassa sote-puolen järjestelmäpalveluiden parissa ICT-suunnittelijana sekä Fastroilla sovellustukihenkilönä. Historiansa Fastroilla Juha nimeääkin yhdeksi tärkeimmistä valttikorteistaan Fluentilla: Fluent Progress eriytettiin Fastroista vuonna 2015 omaksi yrityksekseen, joten yrityksen tausta on Juhalle jo ennestään tuttu.

”Huumori on edelleen yhtä korkealla tasolla kuin aiemminkin, joten siinä mielessä tuntuu kuin kotiin olisin palannut”, Juha tuumaa.

Muun muassa Fluent Kunto -järjestelmä kävi Juhalle tutuksi jo Fastroin aikana, ja monet asiakkaatkin ovat vanhoja tuttuja.

”Se on toki auttanut uuden roolin sisäänajossa. Jos en omaisi aiempaa taustaa yrityksestä, olisi omaksuttavia asioita startissa huomattavasti enemmän”, Juha toteaa.

Mielestäni on tärkeää kysyä asiakkailta suoraan, miten meillä menee.

Tuotepäällikkönä Juha visioi kehittävänsä samassa suhteessa sekä asiakastyytyväisyyttä että Fluentin tuotteita ja palveluita.

”Yhteenvetona voisi sanoa, että haluan, että kaikki ovat tyytyväisiä. Tähän päästään, kun tuote pidetään kilpailukykyisenä ja nykyaikaisena asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Mielestäni on tärkeää kysyä asiakkailta suoraan, miten meillä menee”, Juha summaa.