BLOGI

Myyntipäällikkö Jukka Väyrynen

Pian vuoden päivät Fluentin myyntipäällikkönä toimineen Jukka Väyrysen mielestä asiakkaiden tapaaminen kasvokkain on asiakassuhteiden kannalta oleellista: keskustelu on usein hedelmällisempää kuin etänä käyty keskustelu, ja molemminpuolinen ymmärrys ja luottamus kasvavat.

Kun Jukka Väyrynen aloitti Fluentin myyntipäällikkönä toukokuussa 2022, tarve Fluentilla oli erityisesti asiakasrajapinnan vahvistamiselle – tarvittiin henkilö, jolla olisi valmius matkustaa ja halu tavata asiakkaita kasvotusten eri puolilla Suomea.

Jukka Väyrysellä oli jo vuosien kokemus vastaavista tehtävistä toisaalla, joten työnkuva oli hänelle jokseenkin tuttu.

”Suurin haaste alussa oli oikeastaan itselleni kokonaan uusi toimiala. Tiesin, että opittavaa ja haltuun otettavaa on paljon. Toki olin jo silloin Fluent Outdoorsin aktiivinen käyttäjä vapaa-ajalla, mutta muu oli uutta”, Jukka Väyrynen muistelee.

Kuluneen vuoden aikana Jukka on tavannut kasvotusten lähes kaikki Fluentin asiakkaat ja käynyt keskustelua Fluentin järjestelmistä jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Myös aktiivinen uusasiakashankinta on tuottanut tulosta, sillä kuluneen vuoden aikana Fluent on saanut kahdeksan uutta asiakasta.

Palautetta ja kehitysehdotuksia tuotteista annetaan kasvotusten usein matalammalla kynnyksellä.

Jo olemassa olevien asiakkaiden kanssa on käyty keskustelua niin järjestelmien hyvistä ja huonoista puolista kuin kehitysideoistakin.

”Asiakkaiden tapaaminen kasvotusten on tärkeää, koska kasvokkain käyty keskustelu on huomattavasti hedelmällisempää kuin esimerkiksi Teamsissa käyty keskustelu. Tapaamiset myös vahvistavat asiakassuhdetta ja tekevät usein keskustelusta luontevampaa; palautetta ja kehitysehdotuksia tuotteista annetaan kasvotusten usein matalammalla kynnyksellä”, Jukka Väyrynen huomauttaa.

”Uskon, että tapaamisten myötä asiakkaille tulee myös tunne siitä, että heistä välitetään – että me emme ole vain se kaukainen yhteistyökumppani jossakin.”

Myyntipäällikkönä Jukka kokee tärkeäksi myös toimivan kommunikaation Fluentin sovelluskehittäjien kanssa. Jukka toimii Fluent Outdoorsin tuoteomistajana, jolloin hän on avainasemassa tuomassa asiakkaiden tarpeita esille.

Turhat hierarkiat on jätetty pois, mikä sopii itselleni hyvin.

”He voivat sitten ratkaista asiat omalla tavallaan. Fluentin työyhteisö on mielestäni muutenkin avoin ja moderni – turhat hierarkiat on jätetty pois, mikä sopii itselleni hyvin.”

Seuraavaksi Fluentin myynti jatkaa jo aloitettua työtä entistä kovemmalla tempolla ja suuntaa kohti kansainvälisiä pelikenttiä.

”Tänä vuonna kartoitamme kansainvälistä kiinnostusta liikunta- ja matkailupuolella, ja katsotaan, mihin se vie”, Jukka päättää.