BLOGI

Marjo – Support Engineer

Olen Fluent Progressilla support engineerinä, ja vastaan pääasiallisesti sisäisestä teknisestä tuesta sekä asiakastuesta. Muihin työtehtäviini kuuluu mm. ICT- sekä palvelininfrastruktuurista huolehtiminen, sisäisten palveluiden ylläpito ja laitehankinnat. Teen myös jonkin verran hallinnollista työtä, esimerkiksi laskutuksen ja tavarantoimittajien parissa. Palettini on siis hyvin laaja ja voikin sanoa, että kaikki IT, joka ei liity varsinaiseen ohjelmistokehitykseen, kuuluu yleensä minun vastuulleni.

Jokainen työpäivä on erilainen

Oma tonttini yrityksessä on niin laaja, että työpäivätkin ovat monesti hyvin vaihtelevia ja ajoittain jopa hektisiä. Minun normaali aamuni alkaa yleensä sähköpostien ja ajankohtaisten uutisten esimerkiksi tietoturvauhkien läpikäymisellä. Mikäli asiakkailta on tullut tukipyyntöjä, käsittelen ne myös heti työpäiväni alkuun. Päiväni saattaa tämän jälkeen jatkua esimerkiksi palaverilla, tai laitan korviini kuulokkeet ja paneudun johonkin infrastruktuurin kehitykseen liittyvään tehtävään. Olen kuitenkin jatkuvasti valmiudessa auttamaan joko asiakasta tai työtoveria, ja usein minulla onkin monta rautaa tulessa samanaikaisesti. Rutiinitöiden lisäksi päivääni saattaa myös kuulua laiteasennuksia, asiakasviestintää, uuden työntekijän perehdyttämistä tai sidosryhmätapaamisia.

Vastalahjaksi saan nauttia työstä, jossa aika ei käy pitkäksi ja uutta pääsee opettelemaan lähes jatkuvasti

Tämän kaltainen työ vaatii tekijältään stressin sietämistä, hyvää arvostelukykyä, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä toki paljon teknistä tietämystä. Tehtäviä pitää osata priorisoida, pitää langat käsissä ja pään tulee pitää kylmänä. Lisäksi kun työ on pääasiassa itseohjautuvaa ja itsenäistä, on tärkeää ottaa vastuu omasta kädenjäljestä ja uuden oppimisesta. Tekniseltä kannalta lähes päivittäistä osaamista tarvitsen omien tuotteidemme lisäksi tietoliikenteestä ja -verkoista, PC-koneiden ongelmanratkaisusta ja huollosta, virtualisointialustoista, konttiteknologioista tai konfiguraationhallinnasta.

Erikoisosaaminen tietoteknisissä palveluissa

Vastalahjaksi saan nauttia työstä, jossa aika ei käy pitkäksi ja uutta pääsee opettelemaan lähes jatkuvasti. Hyvä puoli on myös teknisen ja ihmisläheisen osuuden tasapaino, sillä nautin sekä itsenäisestä työskentelystä että sosialisoinnista. Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä päivittäin.
Valmistuin tietoteknisiin palveluihin erikoistuneeksi tietotekniikan insinööriksi vuonna 2014, ja olin tämän jälkeen useamman vuoden töissä teleoperaattorin teknisessä asiantuntijapalvelussa, jossa kehityin asiakaspalvelun ja käytön opastuksen ammattilaiseksi. Olen lisäksi aiemmin toiminut PC-laitehuoltojen, tietoliikenteen, yritysverkkojen ja Windows-palvelimien parissa.

Marjo
Support Engineer