BLOGI

NCC

NCC tehostaa ja helpottaa rakennustyötään Fluent Plannerilla

”Olemme saaneet helpotettua aikataulusuunnittelua, ja eri työnjohtajien työvaiheiden yhteensovittaminen on helpottunut. Kaikki pääsevät muokkaamaan aikataulunäkymää ja nähdään helposti mitä on menossa missäkin. Suosittelen työkalua ehdottomasti muillekin”, kertoo NCC:n työnjohtoharjoittelija Paulus Partanen.

Työmailla koetaan monesti haasteita työn tehostamisen ja tiedonkulun saralla. Rakentamisessa tehokkaan suunnittelun haasteellisuutta lisää se, että huomioon otettavia seikkoja on runsaasti. NCC:n työnjohtoharjoittelija Paulus Partanen on kirjoittamassa aiheesta lopputyötä, jonka tarkempana aiheena on aikatauluohjelmistojen soveltuvuus viikkosuunnitteluun rakentamisen alalla.
Partasen työmaalla Vallilassa työskentelee noin 100 henkilöä. Tiimissä on mukana vastaava työnjohtaja, kymmenen toimihenkilöä sekä kaksi työnjohtajaharjoittelijaa. Fluent Plannerin käytöllä tavoitellaan työn tehostamista sekä aikatauluttamisen helpottamista. Keskiössä on eri työnjohtajien viikkosuunnitelmien yhteensovittaminen, aikataulusuunnittelun jakaminen useammalle taholle sekä sujuva tiedonkulku erityyppisten suunnitelmien välillä.

Rakentamisen tehostaminen onnistuu

”Fluent Planner helpottaa aikataulusuunnittelua, projektijohtamista, töiden suunnittelua ja sitä kautta kokonaisuudessaan työn tekemistä. Aiemmin viikkosuunnittelussa oli käytössä pääasiassa Excel ja tehtävien yhteensovittaminen oli työlästä. Fluentin avulla työskentely on helpottunut tosi paljon etenkin viikkosuunnittelun osalta”, Partanen kertoo.

NCC:llä on viikoittaiset kolmiviikkoispalaverit, joissa käydään läpi yksittäisten työnjohtajien omat viikkosuunnitelmat ja käsitellään yhdessä niiden yhteensovittaminen, mitä tapahtuu, missä ja milloin. Sopivilla työkaluilla voidaan vaikuttaa palaverien sujuvuuteen. Fredriksbergin työmaalla kolmiviikkoispalaverin työkaluna käytetään Fluent Planneria.
”Fluent Plannerilla saa myös toteutettua Lean-mallia sujuvasti. Tehtävien tarkastelu onnistuu paikan tai tekijän mukaan, ja näin siitä nähdään vapaat ajankohdat tekijöiden aikatauluissa ja toisaalta paikkojen kuormitus. Lisäksi töiden yhteensovittaminen yhdessä alustassa helpottaa kaikkien omienkin töiden suunnittelua ”, Partanen kertoo.

Fluent Planner — helppo suunnittelutyökalu

”Fluent Planner on meidän työmaalla ollut erittäin hyvä työkalu, ja siitä on saatu paljon irti. Sovelluksella tiedot ovat luontevasti löydettävissä, ja se on kokonaisuutenakin helppokäyttöinen. Aikataulujen suunnittelu ja eri työnjohtajien vastuulla olevien töiden yhteensovittaminen on helpottunut ja työskentely kokonaisuudessaan tehostunut. Käyttäisin Fluent Planneria jatkossakin ja suosittelen työkalua ehdottomasti muillekin”, toteaa Partanen lopuksi.


NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Yritys tarjoaa myös rakentamisessa tarvittavia aineksia sekä teiden päällystys- ja kunnossapitopalveluita. NCC:n rakennustoiminta on vastuullista ja se edistää ihmisten ja ympäristön välistä vuorovaikutusta kestävän kehityksen näkökulmasta. Yrityksen rakennustyömaa Fredriksberg muodostuu neljästä toisiinsa kytketystä toimistotalosta, jotka rakennetaan vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, Fredriksberg A, valmistui Sturenkadun ja Aleksis Kiven kadun kulmaan keväällä 2018. Nyt rakenteilla olevat B- ja C-talot rakennetaan yhtä aikaa.

https://www.ncc.fi/

KUVAT: Fredriksberg B- ja C-vaiheet