BLOGI

NRC Group ja Fluent yhteistyöhön

NRC Group ja Fluent Progress syventävät yhteistyötään. Uuden sopimuksen tavoitteena on laajentaa Fluentin tuotannonohjaussovelluksen ja asiantuntijapalveluiden käyttö kaikkiin NRC Groupin rautatierakentamisen projekteihin vuoden 2022 aikana ja laajentaa tulevaisuudessa sovellus laajasti liiketoimintaa tukevaksi.

Fluentin sovellusta on viime vuosina käytetty NRC Groupissa vaativissa kenttäoloissa rautatierakentamisen hankkeissa samalla kehittäen sovelluksen toimintoja vastaaman infranrakentamisen vaatimuksiin.

”Fluentissa ainutlaatuista on tapa, jolla reaaliaikaisuus on toteutettu. Projektin tekniikkalajien aikataulut yhteensovitetaan aiempaa ennakoivammin projektin kaikkia osapuolia hyödyttäen. Fluent mahdollistaa tiedolla johtamisen yhteisen reaaliaikaisen tilannekuvan avulla”, toteaa NRC Groupin ratarakentamisen rakennuspäällikkö Pasi Kiiski.

Fluent on ollut digitalisoimassa työmaan Last Planner -käytäntöjä. Perinteisellä post-it seinätaulutekniikalla on edelleen paikkansa joidenkin työmaiden viikkopalavereissa, mutta jatkossa tiedot ovat lisäksi tarkasteltavissa sähköiseltä seinältä sekä pilvipalvelusta kaikkien projektiin osallistuvien omilta laitteilta. Siirtymä on meneillään. Edelläkävijät hyödyntävät digitoimintaa jo laajasti.

NRC Groupilla on tärkeä rooli Fluent kehittämisessä asiakaslähtöisesti; Kumppanit ovat yhteistyössä koekäyttäneet ja soveltaneet Fluent sovelluksia tiedolla johtamisen konsultoinnilla täydennettyinä laajemminkin. Yhteistyö on koettu arvokkaaksi Fluent Progressin taholta.
”Yhteistyö on ollut hedelmällistä, ja olemme voineet kehittää tuotetta vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita”, kuvaa Ville Widgrén, Fluent Progressin toimitusjohtaja.

Lisätiedot:
Pasi Kiiski, NRC Group Finland Oy, ratarakentamisen päällikkö puh. 040 8621 195, pasi.kiiski@nrcgroup.fi
Ville Widgrén, Fluent Progress RT Oy, toimitusjohtaja, puh. 050 5905 643, ville.widgren@fluentprogress.fi

Lue lisää:
https://www.nrcgroup.fi/uutiset/nrc-group-ja-fluent-progress-yhteistyohon