BLOGI

Ohjelmistoala vie Suomen liike-elämää nousuun

Globaalissa ympäristössä toimiva ohjelmistoala heijastaa muita nopeammin maailmantalouden orastavaa kasvua ja alan näkymät ovat olleet viime vuosina positiivisia.

Vuonna 2014 suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluala kasvoi 20,6% ja kasvusta suurin osa oli pienten ja keskisuurten sekä pelialan yritysten ansiota.

Alueellisten kehitysnäkymien perusteella Pohjois-Karjalan kasvunäkymät ICT-alalla ovat positiivisemmat kuin valtakunnassa keskimäärin. Maakunnan ICT-alan yrityksiä on mukana valtakunnan kasvuyrityslistoilla, minkä lisäksi yritykset ovat entistä enemmän kansainvälistymässä. Pohjois-Karjalan alueella on ohjelmistoalan yritysten keskittymä, minkä vuoksi alueella on pulaa osaavista sovellussuunnittelijoista.

Ohjelmistoalan merkitys korostuukin sen roolissa korkeasti koulutettujen henkilöiden työllistäjänä. Alalla on itse arvioitu (keväällä 2015), että se tulee palkkaamaan 300-1000 uutta osaajaa seuraavan kahden vuoden aikana. Tällä hetkellä IT-alalla rekrytoivat ensisijaisesti pienet ja keskisuuret yritykset.

IT-alan kasvun on nähty vievän koko Suomen liike-elämän kenttää nousuun ja siten se onkin yksi merkittävämmistä kansantaloutemme kannalta. Kehityksen takana on vahvasti digitalisaation leviäminen ja soveltaminen uusille aloille ja toimintoihin.


Artikkelissa on käytetty lähteinä alan toimialaraportteja, alueellisia kehitysnäkymiä ja muita ohjelmistoalaan liittyviä kirjoituksia ja tutkimuksia