BLOGI

Lipsanen tehostaa tuotannonohjausta digitaalisesti Last Planner -menetelmällä

Rakentamisen uudet tuotannonohjausmenetelmät tarvitsevat tuekseen digitaalisia työkaluja, apuvälineitä, jotka edesauttavat kehitystä, työntekijöiden tekemistä sekä valittua menetelmää. Rakennusliike U. Lipsanen Oy testasi työmaallaan Last Planner -tuotannonohjausmenetelmää, johon valittiin työkaluksi Fluent Planner -tuotannonohjaussovellus ja sen tueksi mobiilisovellus Fluent Go!

Last Planner -tuotannonohjausta kokeiltiin puolen vuoden ajan Hiekanpään Campuksen -työmaalla alkaen huhtikuussa 2019. Kokeilu toteutettiin työmaan ollessa sisätyövaiheessa erillisellä testilohkolla.

’’Fluent Go! ja Fluent Planner soveltuivat hyvin Last Planner -tuotannonohjausmenetelmän käyttöön’’

Last Planner -menetelmä valittiin, koska siinä pyritään ratkaisemaan ja välttämään rakennusalan perinteisen tuotannonohjauksen haasteita. Tutkimusten mukaan rakennusalalla viikkosuunnitelmat toteutuvat usein heikosti, mikä johtaa alhaiseen tuottavuuteen. Last Planner -menetelmällä pyritään viikkosuunnitelmien laadun parantamiseen varmistamalla työtehtävien aloitusedellytykset ja samalla sitoutetaan osapuolet aikatauluun. Vuorovaikutteisuus tekijöiden välillä lisääntyy ja bonuksena eri tuotantovaiheista kerätty laadukas data voidaan hyödyntää jatkokehityksessä.

Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n kehityspäällikkö Jörg Hansmann tiivistää, että uudet tekemisen tavat edellyttävät työnjohdon kunnollista perehdytystä ja oikeaa asennoitumista. Hän painottaa, että kokeilemalla opitaan ja tulokset ratkaisevat uusien menetelmien ja sovellusten käyttöönoton.

’’Fluent Construction -sovellukset ovat helppokäyttöisiä ja tukevat Last Planner -menetelmän käyttöä hyvin’’

Fluent Construction -sovellusperhe on pilvipalveluna toimiva joustava alusta, joka soveltuu kaikenlaisen rakentamisen tuotannonohjaukseen sekä suunnittelun ohjaukseen ja projektinhallintaan. Fluent Planner on osa Fluent Construction -sovellusperhettä ja mahdollistaa Last Planner -tuotannonohjausmenetelmän soveltamisen digitaalisesti ilman perinteistä taulua ja tarralappuja.

Fluent Planner sisältää selkeän yleisaikataulun, valmistelevan suunnitelman ja viikkosuunnitelman. Jakamalla aliurakoitsijoille tarvittavat käyttöoikeudet, työmaan tiedot saadaan liikkumaan tehokkaasti kaikille osapuolille. Sovellusta voidaan käyttää viikkopalavereissa ja viikkosuunnitelma voidaan tarvittaessa pitää reaaliaikaisena esillä työmaalla olevissa näytöissä.

Hansmann Jörg
Kehityspäällikkö
Rakennusliike U.Lipsanen Oy