BLOGI

Timo Kohtamäki

Rakentamisen maine & laatu

Rakentamisen maine ja laatu herättävät laajasti keskustelua. Laadunhallinta ja digitalisaatio ovat vielä lähtökuopissa moneen muuhun alaan verrattuna. Merkittävänä haasteena on toimialan pirstaleisuus. Fluent Progressin Vieraskynä-blogissa alaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia pohtii Timo Kohtamäki.

Rakentaminen koskee läheisesti meistä jokaista vaikkapa asumisen tai tieverkoston käytön kautta. Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 % onkin sitoutunut rakennettuun ympäristöön: teihin, siltoihin, julkisiin rakennuksiin ja koteihin. Lisäksi rakennusalalla työskentelee noin 500 000 henkilöä. Voidaankin sanoa, että rakentamisessa tapahtuvat asiat koskettavat meitä kaikkia.

Toimimme vahvasti julkisuuden valokeilassa ja aina alan saama julkisuus ei ole ollut positiivista

Haasteen rakentamiseen ja sen laadun ja maineen hallintaan tuo toimialan pirstaleisuus. Toimijoita on paljon, noin 40 000, ja ne toimivat projekteissa rinnakkain ja päällekkäin. Jokainen projekti on lähtökohtaisesti erilainen, ja tarvittava toteutus on aina omanlainen kokonaisuutensa. Näin ollen laatuvirheitäkin väistämättä tapahtuu ja edellä kuvatusta syystä ne ylittävät helposti uutiskynnyksen.

Yhtenä mahdollisuutena rakentamisen laadun hallintaan on digitalisaatio. Olemme siinä vielä lähtökuopissa moneen muuhun alaan verrattuna. Lisäksi sen eteneminen on ollut hidasta. Myös alan tuottavuus tutkitusti laahaa muiden toimialojen perässä. Hitaaseen kehittymiseen on ainakin kolme syytä.

Vaikka alalla vallitsee kova kilpailu, se on lähes aina paikallista

Kohtaamme paikallisilla markkinoilla muita, jokseenkin samalla tavalla toimivia yrityksiä, mutta emme maailman luokan toimintatavoilla työtä tekeviä kilpailijoita kuten vaikkapa Kone Oy, joka kilpailee jokaisesta toimituksesta maailman muiden johtavien hissivalmistajien kanssa. Asetelma ei pakota meitä kehittymään.

Toisen hitausvoiman muodostaa johtamiskulttuurimme, jossa työmailla on, usein varmasti perustellustikin, paljon päätösvaltaa. Vaikka yrityksen johto olisikin valmis kehittämään ja ottamaan käyttöön uusia digitaalisia toimintatapoja, on siitä vielä pitkä matka siihen, että kaikki yrityksen työmaat aidosti hyödyntäisivät niitä.

Uusien digitaalisten ratkaisujen tarjonta on ollut heikkoa

Kolmas syy hitaaseen digitalisaatioon on heikko tarjonta. Työmaille on jo pitkään tarjottu erilaisia pieniä sovelluksia, ”appeja”. Ne ovat olleet avuksi joissakin pienissä ja yksittäisissä tehtävissä, mutta alan murroksen tekemiseen niistä ei ole ollut. Fluent on jo muutaman vuoden ajan kehittänyt yhdessä rakennusalan johtavien toimijoiden kanssa uutta sovellusta. Järjestelmä ja sen osat, joko yhdessä tai erikseen mahdollistavat tuottavuuden parantamisen reaaliaikaisella työvaiheiden ja aikataulun hallinnalla/johtamisella. Ja siitähän laadun hallinnassa pohjimmiltaan on kyse. Lisäksi järjestelmä paikallistaa tuotannon pullonkaulat ja mahdollistaa datan keräämisen, jota voidaan hyödyntää seuraavien kohteiden suunnittelussa. Ohjelmisto on todettu hyvin toimivaksi ja työmaat ovat alkaneet hyödyntämään sitä uusissa projekteissa.

Rakentamisessa on kärkipaikka auki yritykselle, joka tarttuu ennakoivasti tulevaisuuden haasteisiin. Kaikki lähtee johtamisesta, joka kannustaa uusien tekniikoiden ja toimintatapojen ennakkoluulottomaan käyttöönottoon.

Timo Kohtamäki
Hallitusammattilainen, osakas