BLOGI

Uniikki tuote

Suomalainen uniikki sovellusperhe mahdollistaa kustannustehokkuuden ilman rajoja

Uniikki digitaalinen tuoteperhe syntyi halusta vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmalla kokonaisratkaisulla. Kehitystyötä lähdettiin tekemään yhteistyössä rakennusalan johtavan toimijan kanssa. Käytännön tarpeet tulivat yhteistyökumppanilta, ja niihin lähdettiin kehittämään toimivaa ratkaisua. Lähtökohtaisesti virhearviointeja haluttiin pienentää, tehokkuutta kasvattaa ja saada aikaan konkreettisia kustannussäästöjä. Näin syntyi idea tuoteperheestä, jota suomalainen Fluent Progress RT Oy lähti kehittämään. Kehitystyön tuloksena syntyi tuoteperhe Fluent Construction, joka sisältää kolme sovellusta: Fluent Planner, Fluent Go! sekä Fluent Fix.

Aluksi tehtiin kilpailijakartoituksia ja tutkittiin, mitä muuta samalle kohderyhmälle tarjotaan. Lähtökohtaisesti kilpailijoiksi miellettiin kaikki paperilapuista aina pitkälle kehittyneisiin dokumentaatiopalveluihin. Ymmärrys tuoteperheen ainutlaatuisuudesta mm. globaalilla tasolla avautui asiakaspalautteen myötä.

Fluent Construction helpottaa työarkea tehostamalla rakennustyömaan tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta.

— Sisäistimme rakennusalan projektinhallinnan haasteet, ja halusimme tarjota sinne innovatiivista digitaalisuutta hyödyntävää ratkaisua. Nyt olemme saaneet kentältä paljon palautetta siitä, että ratkaisullemme on tarvetta – myös muilla aloilla. Haasteiden kanssa painivat ovat arvostaneet sitä, että lähestymme asiaa kokonaisvaltaisesti ja osumme haasteiden ytimeen. Olemme rakentaneet kustomoitavan tuotteen, joka voidaan sovittaa asiakkaan tarpeisiin ja soveltaa eri käyttökohteisiin. Tuoteperheemme on helppo jokaisen ottaa käyttöön, kertoo Fluent Progressin toimitusjohtaja Marjo Danielsson.

Tuoteperheessä nähdään merkittävää potentiaalia myös kansainväliseksi menestystuotteeksi. Fluent Construction -tuoteperhe on toteutettu siten, että lokalisointi ja eri kieliversiot on helppo toteuttaa. Pilvipalveluna tarjottava Fluent Construction on toteutettu uusimpia teknologioita hyödyntäen. IoT:n avulla sovelluksiin voidaan tuoda tietoa muista lähteistä.

— Tiedon olemassaolo ei ole yleensä ongelma, vaan sen sirpaloituneisuus ja puutteellinen dokumentointi. Riippumatta käyttökohteesta Fluent Construction on projektin hallintaa tehostava kokonaisuus. Käytämme mm. Fluent Planneria omassakin projektisuunnittelussa ja seurannassa. Olemme luoneet konkreettisen työkalun suunnitteluun ja seurantaan, jota on kaikkien helppo käyttää. Hyvä järjestelmä huomioi kaikkien käyttäjäryhmien tarpeet, ja omasta mielestämme olemme tässä onnistuneet hyvin. Siksi meillä on myös erilaisia näkymiä mm. mobiilipäätelaitteisiin. Kaikki tietävät samanaikaisesti ja reaaliaikaisesti tilanteen. Loppupeleissä on kyse tehokkaasta tiedonhallinnasta, joka ei ole alasidonnaista, Marjo Danielsson jatkaa.


Lisätietoja:
Marjo Danielsson
toimitusjohtaja
p. +358 50 499 9531
marjo.danielsson@fluentprogress.fi

Fluent Progress RT Oy on noin 18 asiantuntijan teknologiayritys, joka tarjoaa ja tuottaa digitaalisia palveluita rakennus- ja infra-alalle. Fluentin ratkaisut mahdollistavat monimuotoisen mobiililaitteilla tapahtuvan sähköisen tiedonkeruun, töiden suunnittelun ja ohjauksen, tallennuksen, analysoinnin ja tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Tavoitteena on mahdollistaa toimivampi tulevaisuus teknologian avulla. Toimistot sijaitsevat Joensuussa sekä Espoossa. 

KÄDENJÄLKI JÄÄ ELÄMÄÄN