BLOGI

Hyödyt yhtenäisestä tuotannonohjausjärjestelmästä talotyömailla

RAKENNUSLEHTI: Perinteinen viikkosuunnittelu vaatii kehittämistä ja työkaluja

Fluent Progressin teettämä diplomityö Hyödyt yhtenäisestä tuotannonohjausjärjestelmästä talotyömailla julkaistiin marraskuussa. Rakennuslehden Kaisa Salminen kirjoitti aiheesta otsikolla ”Perinteinen viikkosuunnittelu vaatii kehittämistä ja työkaluja” (RL 22.1.2021 s.19) seuraavasti:

”Tommi Karhisen Tampereen yliopistolle tekemästä diplomityöstä käy ilmi, että talotyömaiden viikkosuunnittelu on usein huonosti johdettua. Hän esittää ratkaisuksi työn ohjausta digitaalisten työvälineiden avulla, jotka mahdollistavat yhtenäisen ohjauksen reaaliaikaisen tilannekuvan perusteella.”

Viikkosuunnittelun ongelmat kumpuavat puutteellisista menetelmistä ja tilannekuvasta, esimerkiksi töiden aloitusedellytysten varmistaminen on ollut vajavaista eikä selkeää tomintatamallia ole aina ollut.

Rakennuslehden juttu tiivistää hyvin diplomityön keskeiset havainnot:

”Eniten hyötyä saavutettiin työmaan kokonaisuuden hallinnassa, koska suunnittelu- ja seurantatiedot voitiin kerätä yhteen paikkaan, jolloin eri osapuolilla oli parempi tilanteen kokonaiskuva suunnittelua ja ohjausta varten.”

Diplomi-insinööri Tommi Karhinen tulee myöhemmin kertomaan näillä sivuilla tarkemmin työstään.

Lähteet:

https://www.rakennuslehti.fi

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123940/KarhinenTommi.pdf?sequence=2&isAllowed=y