Voita ilmainen pilotointi FinnBuildissa! -kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Fluent Progress RT Oy, Länsikatu 15, 80110 Joensuu (jäljempänä ”Järjestäjä”)
Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: info@fluentprogress.fi

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua yritykset ja elinkeinonharjoittajat. Yksityishenkilöt eivät saa osallistua kilpailuun

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 10.10.2018 ja päättyy 12.10.2018 Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontalomake Järjestäjän FinnBuild -messuosastolla. Arvontaan osallistuvat kaikki osallistumisaikana arvontalomakkeen asianmukaisesti täyttäneet yritykset ja elinkeinonharjoittajat. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Osallistujat vastaavat kaikista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tähän arvontaan osallistumisesta ja palkinnon vastaanottamisesta. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

5. Palkinnot
Arvonnan pääpalkintona arvotaan kaikkien osallistujien kesken yksi lahjakortti, joka oikeuttaa voittajan saamaan Järjestäjältä noin kolmentuhannen (3000) euron arvoisen työmaakokeilun myöhemmin sovitussa aikataulussa voittajan valitsemalla työmaalla Suomessa. Työmaakokeilu sisältää rajoittamattoman käyttöoikeuden Fluent Construction -tuotannonohjaussovelluksiin 6kk:n ajan. Lahjakortti on voimassa ja se on käytettävä 30.06.2019 mennessä. Järjestäjällä on oikeus muuttaa ilmoittamansa palkinto korvaavaan palkintoon, joka vastaa arvoltaan aiemmin ilmoitettua palkintoa. Palkintoa ei voida lunastaa rahana.

6. Arvonnat
Voittaja arvotaan 19.10.2018 ja voitosta ilmoitetaan arvontalomakkeessa ilmoitetulle yrityksen yhteyshenkilölle. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa Järjestäjä. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla sekä mahdollisen yhteistyökumppanin markkinointimateriaalissa. Lisäksi kaikille kilpailuun osallistuneille voidaan lähettää sähköpostilla tieto kilpailun tuloksista. Järjestäjä voi käyttää voittajaa ja voittajan lahjakortilla hankkiman palvelun toteutusta referenssinä. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arvonta todennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Palkintona olevan palvelun käyttämiseen sovelletaan Fluent Progress RT Oy:n palveluiden yleisiä toimitusehtoja.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa
Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.