Tiedotteet

Fluent on Kelkka Kainuu -hankkeen yhteistyökumppani

Fluent on syksyllä 2023 alkaneen ja kesään 2025 saakka kestävän Kelkka Kainuu -hankkeen yhteistyökumppani. Hankkeen pääasiallinen tarkoitus on lisätä moottorikelkkailumatkailua koko Kainuun alueella ja tuoda näkyväksi Kainuun monipuoliset moottorikelkkailumahdollisuudet.

Fluent on toimittanut Kainuun kelkkaurien varrelle kävijälaskureita, joista saadun datan perusteella voidaan tehdä suosituksia esimerkiksi markkinointitoimenpiteiden suhteen. Kävijälaskurit antavat konkreettista dataa siitä, mitkä Kainuun alueen kelkkaurat ovat suosittuja, ja mitkä ovat kenties jääneet suuremman yleisön tietämättömiin. Lisäksi kaikki hankkeen alueella olevat moottorikelkkaurat tullaan lisäämään kuntien omiin Fluent Outdoors -ympäristöihin.

Hankkeen ensivaiheessa talvikaudella 2023–2024 kerätään riittävä määrä dataa johtopäätöksiä varten, minkä jälkeen tehdään tarvittavia markkinointitoimenpiteitä. Seuraavalla kaudella tullaan seuraamaan toimenpiteiden toimivuutta ja tehdään tarvittaessa jatkotoimenpiteitä.