BLOGI

Fluent Planner -sovelluksen kehitysprojekti

Rakennusalan digitalisaatio on tämän hetken yksi mielenkiintoisimmista puheenaiheista ja tutkimuskohteista isoissa sekä keskisuurissa rakennusyrityksissä.

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi rakennustuotannossa uusien digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto ovat yhä useampien kehitysprojektien tehtävälistalla rakennusyritysten ja heidän yhteistyökumppaniensa välillä.

Itse sain hienon mahdollisuuden alkuvuodesta 2017, kun diplomityöni välityksellä osallistuin rakennusalan digitalisaatiota koskevaan kehitysprojektiin yhteistyössä Fluent Progress RT Oy:n kanssa.

Pilotoinnin lähtökohdat

Tammikuussa 2017 hyppäsin mukaan jo hieman aikaisemmin käynnistyneeseen projektiin, jonka tavoitteena oli kehittää rakennustyömaiden tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta tehostava työmaasovellus. Kyseessä oli niin sanottu pilotointiprojekti, joka sisälsi tutkimus- ja kehitysvaiheen lisäksi myös sovelluksen testaus- eli pilotointivaiheen osana käytännön rakentamistyötä.

Keskipisteenä tämän sovelluksen kehitystyössä oli rakennustyömaan kuukausi- ja viikkotason tuotannonsuunnittelun digitalisointi pyrkien samalla vähentämään perinteistä Excel- tason paperipohjaista tuotannonsuunnittelua.

Halusimme projektissamme keskittyä tuotannonohjauksen suoraviivaistamiseen ja nykyaikaistamiseen luoden samalla rakennustyömaiden työnjohtajille yhä paremman työkalun rakennustyömaiden työntekijöiden, työvaiheiden ja tehtävien organisoimiseksi.

Rakennushankkeissa käytetään pääosin kahta eri suunnittelutasoa; valmistelevaa suunnittelua ja viikkosuunnittelua. Näiden kahden suunnittelutason kehittäminen osana digitalisointia oli pilottiprojektimme keskiössä. Halusimme rajata tutkimusalueen riittävän pieneksi, jotta saisimme mahdollisimman kattavia tuloksia työmaasovelluksen soveltumisesta ja hyödyistä rakennustyön tukena.

Käytettävyydellä suuri painoarvo

Oli myös alusta asti selvää, että sovelluksen helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys olisi pidettävä tutkimus- ja kehitysvaiheen tärkeimpänä tekijänä uusia toiminnallisuuksia mietittäessä. Tällöin myös pystyttiin varmistamaan Fluent Plannerin testausvaiheen onnistuminen halutulla tasolla, eikä rakennustyömaan työnjohtajille syntyisi heti kättelyssä kuvaa hankalasta ja vaikeaselkoisesta järjestelmästä.

Varsinkin, kun on kyse rakennusalasta, pitää uusien asioiden ensivaikutelma olla selkeä ja ennen kaikkea mukaansatempaava.

Uusi blogisarja alkaa

Tämä kirjoitus käynnistää ytimekkään blogikirjoitussarjan, jonka edetessä esitellään tarkemmin tässä pilotointiprojektissa saatuja tutkimustuloksia Fluent Plannerin osalta.

Diplomityöni jälkihöyryissä haluan tuoda esille muutamia pääkohtia ja tärkeimpiä hyötyjä, joita koin Fluent Planner -työmaasovelluksen ensimmäisestä demo-versiosta saatavan.

Kehitysprojekti jatkuu edelleen, mutta tämä pilotointivaihe antoi hyvän impulssin seuraaville tutkimusvaiheille ja sovelluksen uusien toiminnallisuuksien luomiselle. Sovelluksen kehittämisessä haasteitakin löytyy, mutta niiden yli pyritään pääsemään pitkäjänteisellä työllä yhteistyössä Fluentin kanssa.

Palaamme Fluent Planner –työmaasovelluksen saloihin ja hyötyihin seuraavassa kirjoituksessa.


Lue blogisarjan toinen kirjoitus täältä.

Kirjoittaja on Fluentin yhteistyökumppani ja on pilotoinut Fluent Planneria keväällä 2017.

Kirjoittaja

Tomi Korvenpää
tuotantoinsinööri