BLOGI

Havaintoja Fluent Planner-sovelluksen käytettävyydestä ja tehokkuudesta

Fluent Plannerin pilotointiprojektin primäärisenä tavoitteena oli testata sovelluksen käytettävyyttä ja soveltuvuutta käytännön rakentamistyössä. Sovellusta käytettiin ensimmäisen demo-version osalta työmaan työnjohdon apuvälineenä.

Loppukäyttäjätestauksen avulla sovelluksesta saatiin arvokkaita havaintoja tuleville kehitysvaiheille. Sovelluksella toteutettava viikkotason tuotannonsuunnittelun- ja ohjauksen testaus toi esiin seuraavia yleisiä hyötynäkökulmia:

  • Työvaiheiden resurssipohjainen mitoitus ja suunnittelu on helppoa
  • Digitaalinen tehtävätason työnohjaus tapahtuu hyvällä reagointinopeudella
  • Tiedonkulku ja –laatu työnjohdon ja työntekijöiden välillä paranee

Fluent Planner –työmaasovelluksen käytettävyystestin aikana digitaalisesti laadittuja työsuunnitelmia verrattiin työmaalla perinteisin menetelmin tuotettuihin suunnitelmiin. Oleellisina tekijöinä testauksessa olivat myös työmaan resurssien hallinta sekä aikataulutus työmenekkien ja työsaavutusten pohjalta.

Arviointi työmaaympäristössä aloitettiin kuitenkin järjestelmän hallintaan liittyvillä toimenpiteillä. Tässä ovat mielestäni tärkeimmät tekijät, jotka puoltavat sovelluksen käyttöä järjestelmätehokkuuden osalta:

  • Työmaan perustaminen ja yksilöinti sekä työmaahenkilöstön lisäys käy kätevästi
  • Työsuunnittelun voi tehdä erikseen omalle työmaaväelle ja aliurakoitsijoille
  • Yksittäisten työvaiheiden ja –tehtävien suunnittelu on tarkkaa: mahdollisuus mitoittaa töitä työsaavutuksiin ja työmenekkeihin perustuen
  • Työvaiheiden ajoituksen, vastuuhenkilön ja aloitusedellytysten määrittely on joustavaa
  • Kokonaisuuden hahmottaminen: sovellus toimii työmaakalenterina ja eräänlaisena muistiona
  • Töiden ennakointi kalenterinäkymillä on helppoa
  • Työsuunnitelmista saatavat PDF-tulosteet ovat selkeitä ja helppolukuisia

Edellä mainitut hyödyt huomattiin jo aikaisessa vaiheessa sovelluksen käytettävyystestin aikana.

Jokaisen testausviikon aikana näihin näkökulmiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota, sillä juuri tehtävätason tuotannonohjaus antaa suunnan jokapäiväiselle tekemiselle rakennustyömaalla.


Lue blogisarjan ensimmäinen osa täältä.

Kirjoittaja on Fluentin yhteistyökumppani ja on pilotoinut Fluent Planneria keväällä 2017.

Kirjoittaja

Tomi Korvenpää
tuotantoinsinööri