BLOGI

Jesse

Tässä blogissa Fluentin projektipäällikkö kertoo työstään tuotekehityksen ja asiakasrajapinnan keskiössä

Jesse Tulilahti, projektipäällikkö

Roolini Fluent Progressilla on toimia asiakasrajapinnassa ratkaisuasiantuntijana ja projektipäällikkönä. Sähkölaitteet ja tietokoneet ovat olleet kiinnostukseni kohteina lähes koko ikäni ja tällä hetkellä viimeistelen töiden ohella tietojenkäsittelytieteen opintojani Itä-Suomen yliopistossa. Tutkielmani Työtä tukevien tietoteknisten ratkaisujen hyväksymiseen ja käyttöönottoon liittyvien viitekehysten hyödyntäminen rakennusalalla julkaistiin maaliskuussa 2021 ja suunnitteilla on seuraavaksi aihetta sivuava väitöskirja.

Työurani Fluentilla alkoi ohjelmistokehittäjänä, mutta niistä ajoista työtehtävät ja vastuut ovat jonkin verran muuttuneet. Nykyisin päivät täyttyvät tuotekehityksessä sekä asiakasrajapinnassa työskentelystä. Käytännössä tehtävänäni on ohjata asiakkaitamme oikeisiin suuntiin ja samalla edistää yhtiömme tuotekehitystä.

Jos asiakkaalla on ongelmia tiedonkulussa, tietokoneiden käyttämiseen menee liikaa aikaa, tai asioita yksinkertaisesti unohtuu tehdä, muodostuu helposti sellainen jatkuva kiireen tunne. Näitä ongelmia voidaan helpottaa kehittämiemme sovellusten avulla. Roolini on auttaa näissä asioissa asiakkaitamme ja välittää ja hyödyntää saatua asiakaspalautetta tuotekehityksen edistämiseksi.

Suunnittelun tehostamisella pääsee pitkälle

Ensimmäiseksi pitää saada muodostettua realistinen kuva omasta toiminnasta, jotta päästään oikeasti tehostamaan suunnittelua. Tavoitteet on hyvä kirkastaa kaikille selkeästi näkyville. Tässä pitää myös muistaa, että muutos ei tapahdu taikaiskusta, vaan se vaatii yleensä useita pieniä askelia. Isot muutokset ovat monesti pelottavia ja niitä on helppo vastustaa, mutta kaikki pystyvät tekemään pieniä muutoksia. Kun tahtotila on oikea, niin sillä päästään jo pitkälle.

Helppokäyttöisyys on tärkeä osa kokonaisuutta

Positiivista palautetta sovellustemme käyttäjiltä tulee paljon, mikä kertoo siitä, että tuotekehityksemme on onnistunut keskittymään olennaisiin asioihin. Erityisesti helppokäyttöisyydestä tulee usein positiivista palautetta, ja pyrimmekin siihen, että sovelluksemme pysyvät jatkossakin helposti omaksuttavina, intuitiivisesti askelittain käyttöönotettavina ymmärrettävinä ratkaisuina. Tieto lisää tuskaa, ja aika monella työmaalla on huomattu sovellustemme käyttöönoton jälkeen, että kohteessa onkin enemmän ongelmia, kuin alkuun on kuviteltu. Toisaalta ongelmien havainnoinnin helpottuminen on johtanut korjaavien toimenpiteiden nopeutumiseen ja tehostumiseen. Selainpohjaista Fluent Planneria käytetään joko tietokoneella tai mobiilisovelluksella, ja raportointiin on helppo lisätä myös kuvia.

Lue lisää ratkaisumme käytöstä projektinhallinnassa:

https://www.fluentprogress.fi/fluent-planner-ratkaisu

tai rakennusteollisuudessa:

https://www.fluentprogress.fi/fluent-planner-ratkaisu-rakennusteollisuuteen

 

Jesse Tulilahti
Projektipäällikkö