Miksi valita Fluent Planner projektinhallintaan?

 • Häiriöiden ja keskeytysten määrä pienenee paremmalla suunnittelulla ja ennakoinnilla
 • Vähemmän etsimistä ja hukkaa, enemmän tuottavaa tekemistä
 • Läpinäkyvyys lisää tuottavuutta ja parantaa aikatauluissa pysymistä
 • Käytön opetteluun menevää aikaa säästyy, käyttö on helppoa ja mukavaa. Helppo tiedon keräys mahdollistaa tiedolla johtamisen tehostamisen.
 • Projektin laatu ja kannattavuus paranevat, kun virheitä on vähemmän ja ne on korjattu nopeammin
 • Oikeaa tietoa oikealla tasolla helposti saatavissa
 • Sovelluksessa riittää tehoa erittäin laajoillekin projektiaikatauluille

Läpinäkyvä projekti on yksi ja yhteinen projekti

Fluent Planner mahdollistaa läpi organisaation kulkevan vuorovaikutuksen: jokainen projektissa mukana oleva henkilö voi osallistua raportointiin ja seurantaan. Tarvittaessa projektin tilannekuva on siis kaikille yhteinen. Fluent Plannerin käyttö joustaa työroolien ja -tapojen mukaan.Selainpohjaisena työkalua voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai puhelimella ja sille on myös oma mobiilisovelluksensa.

Taustavoimana Suomen kovin projektiosaaminen

Fluent Planner on alun perin vaativien rakennusprojektien suunnitteluun ja johtamiseen kehitetty sovellus. Järjestelmään kuuluu myös helppokäyttöinen mobiilisovellus sekä kartta- ja kuvapohjaista työskentelyä tukeva sovellus tarkastuksiin ja havaintojen keruuseen.

Pilvipalveluna toimivan selainpohjaisen Fluent Plannerin toimintoja on kehitetty yhdessä johtavien rakennusprojektien toimijoiden kanssa. Nyt Fluent Planner on tarjolla myös muille projektialan ammattilaisille.

Fluent Plannerin suorituskyky on mitoitettu kaikkein laajimpien projektien vaatimusten mukaiseksi. Se ei siis kavahda suurtakaan datamäärää.

Häiriöiden ja keskeytysten määrä pienenee paremmalla suunnittelulla, ennakoinnilla

Fluent Plannerilla teet tulevien viikkojen valmistelevaa suunnitelmaa tehokkaasti. Näet helposti paikkojen, tiimien tai henkilöiden karkeakuormituksen ja tunnistat ja kirjaat tulevien viikkojen ongelmia ja esteitä. Sen jälkeen raivaat esteet jo ennakolta ja kuittaat toimet estelokiin. Hyötynä ennakoinnista on häiriötön, aikataulussaan etenevä tasalaatuinen projektin eteneminen. Kunnollinen valmistelu auttaa aikataulu-, yhteensovitus- ja informaatiomielessä projektin eri tekniikkalajeja. Myös turvallisuus ja laatu paranevat paremmalla ennakkosuunnittelulla.

Helppo tiedon keräys mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen

Fluent Plannerin visuaalisuus ja helppo hallittavuus saavat kaikki käyttämään sitä. Ja koska kaikki osaavat käyttää Fluent Plannerin mobiiliapplikaatiota, projektiin liittyvä kommunikaatio valokuvineen ja liitetiedostoineen saadaan kattavasti ja helposti talteen. Hyötynä käytön opetteluun menevää aikaa säästyy, käyttö on helppoa ja mukavaa samalla kun tiedolla johtaminen tehostuu oikea-aikaisen tiedonkeruun myötä.

Fluent Planner-ohjelmiston ominaisuuksia

 

date_range

Projekti viikkotasolla

 • Tehtävät projektipäälliköittäin
 • Tehtävät alueittain 
 • Resurssien allokointi
 • Tilojen kuormitus
 • Tehtävän etenemän seuranta

assignment_ind

Ennakoiva suunnittelu

 • Valmisteleva suunnitelma -näkymä
 • Tehtävien aloitusedellytykset ja esteet
 • Tehtävien kohdistaminen tekijöille ja tiimeille
 • Tehtävien tärkeysluokittelu
 • Tehtävien yhteensovittaminen

calendar_month

Projektin yleissuunnitelma

 • Aikataulun tuontitoiminto 
 • Aikataulupohjat
 • Tehtävien riippuvuudet
 • Tehtävien hierarkiatasot
 • Projektin välitavoitteet

phone_android

Mobiilisovellus

 • Tehtävien aloitus, lopetus ja keskeytys
 • Keskeytysten kestot ja syyt
 • Kommentointi
 • Liitetiedostot
 • Valokuvadokumentointi

assignment_late

Reaaliaikainen tilannekuva

 • Meneillään olevat tehtävät
 • Aloittamatta olevat tehtävät
 • Keskeytykset ja häiriöt
 • Tilanne osa-alueittain
 • Tilanne tehtäväryhmittäin

map

Hajautettu projekti kartalla

 • Alueet piirrettävissä kartalle
 • Tehtävät kartalla
 • Huomiot kartalla
 • Muut projektit kartalla
 • 3D-kartat

 

 

sms

Projektin kommunikaatio

 • Projektipalaveri -käyttö
 • Pikaviestit
 • Valokuvadokumentointi
 • Raportit
 • Avoin rajapinta

grid_view

Muita ominaisuuksia

 • Selainpohjainen
 • Tietokantapohjainen
 • Karttapohjainen
 • Useita työnäkymiä