BLOGI

Oikeaa ja tarkkaa tietoa jälkilaskennan tueksi

Vähennä hukkaa ja resurssien tuhlausta. Paranna kilpailukykyä. Tee parempaa tulosta. Tuota tarkkaa ja oikeaa tietoa jälkilaskennan ja tarjoustoiminnan tueksi.

Fluent Constructionin avulla varmistat, että rakennustyömaa etenee asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 

Kerää tietoa työmaalta Fluent Go!:n avulla

Mobiilisovellus Fluent Go! kerää tietoa työmaalla tehdyistä töistä. Työsaavutukset tallentuvat työlajeittain tuotannonsuunnittelutyökalu Fluent Planneriin, josta on helppo seurata työlajikohtaista menekkiä. Työlajien menekkitietoja voidaan hyödyntää jo projektin aikana, kun seuraavat työvaiheet voidaan aikatauluttaa aikaisempien työvaiheiden toteumien perusteella.

 

Hyödynnä kertynyt työsaavutustieto jälkilaskennassa

Töihin käytetty aika, työlajien menekit, henkilöresurssit, keskeytykset, ongelmat ja niiden syyt pystytään todentamaan ja niitä voidaan käyttää apuna tulevien viikkojen tuotannonsuunnittelun pohjana sekä jälkilaskennassa ja tulevissa tarjouskilpailuissa. Tarkkojen tietojen ansiosta suunnittelun tarkkuus kehittyy ja hukka-aika työmaallasi pienenee.

Lue lisää Fluent Construction -tuoteperheestä täältä.