BLOGI

Fluent Progress toimii edelläkävijänä rakennusalan digitalisaation murroksessa

Johtavat rakennusalan organisaatiot ovat entistä kiinnostuneempia tehostamaan rakentamistaan uusilla digitaalisilla työkaluilla, ja erilaisten sovellusten käyttö työmailla rakentamisen tehostamiseksi ja laadun parantamiseksi lisääntyy tasaisesti. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että rakennusalalla on edelleen paljon oppimista digitaalisten ratkaisujen tehokkaammasta hyödyntämisestä.

Työmaalla 60-70% työajasta kuluu odotteluun, mikä on rakennusalalla yleisesti tunnustettu ongelma.

Kasvaneet laatuvaatimukset sekä lisääntyneet viranomaismääräykset osaltaan syövät rakennusalan tuottavuutta ja toisaalta muihin teollisuudenaloihin verrattaessa rakennusalan tuottavuus on kehittynyt selvästi hitaammin. Alalle onkin jo pitkään kaivattu digitaalisia ratkaisuja, joilla työmaiden tuottavuuden ja ajankäytön ongelmat saataisiin hallintaan.

Sovellukset rakentamisen tehostamiseen

Fluent Progress on kehittänyt ja tuonut markkinoille Fluent Construction -sovellusperheen, jonka avulla voidaan selkeyttää työmaiden aikataulusuunnittelua, työnohjausta ja seurantaa ja näin lisätä tuottavuutta ja kustannustehokkuutta työmailla.

Kehittämämme ratkaisu mahdollistaa rakennusalalle todellisen tuottavuusloikan, sillä tämän mittakaavan digitaalista tuotantoratkaisua ei vielä ole markkinoilla.

Uudet digitaaliset ratkaisut tarjoavat tehokkaita toimintatapoja useiden eri alojen ongelmiin. Rakennuksilla keskeisenä ongelmana on työmaiden joutokäynti, sillä yli puolet ajasta menee odotteluun. Rakennusalan kannattaakin jatkossa ottaa rohkeasti käyttöön uusia digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja, joilla mm. eri työvaiheiden dokumentointia ja aikataulutusta saadaan tehostettua. On myös tärkeä muistaa, että digiratkaisujen käyttöönotto edellyttää samalla myös nykyisten, tehottomien toimintatapojen muuttamista.

Rakennusalan digitalisaatio on hiljalleen ottamassa merkittäviä harppauksia eteenpäin. Digitaalisia ratkaisuja hyödyntävät toimijat pääsevät nyt etulyöntiasemaan rakentamisen kustannustehokkuuden ja laadun maksimoinnissa.

Timo Kohtamäki
Hallituksen jäsen, osakas