Miksi valita Fluent Planner Infrarakentamisen tuotannonohjaukseen?

Suurissa ja monimutkaisissa Infrarakentamisen projekteissa yleisenä ongelmana on havaittu tiedon hukkuminen. Tämä johtaa vääjäämättä väärällä tiedolla toimimiseen ja epäselviin tilanteisiin työvaiheissa. Fluent on kehittänyt työkalun näihin haasteisiin tuomalla tiedon sinne missä työ tehdään, jotta jokainen työntekijä tietää tehtävänsä ja tavoitteensa ja voi raportoida työt helposti ja vaivattomasti. Näin viimeisin tieto tavoittaa tekijät oikealla hetkellä ja vahingot vähenevät.

 • Häiriöiden ja keskeytysten määrä pienenee paremmalla suunnittelulla ja ennakoinnilla
 • Vähemmän etsimistä ja hukkaa, enemmän tuottavaa tekemistä
 • Läpinäkyvyys lisää tuottavuutta ja parantaa aikatauluissa pysymistä
 • Käytön opetteluun menevää aikaa säästyy, käyttö on helppoa ja mukavaa. Helppo tiedon keräys mahdollistaa tiedolla johtamisen tehostamisen.
 • Projektin laatu ja kannattavuus paranevat, kun virheitä on vähemmän ja ne on korjattu nopeammin
 • Oikeaa tietoa oikealla tasolla helposti saatavissa
 • Sovelluksessa riittää tehoa erittäin laajoillekin projektiaikatauluille

Miten Fluent auttaa työmailla?

Nykymallissa työmailla käytetään yksinkertaisiin prosesseihin monia eri työkaluja. Fluent tarjoaa mahdollisuuden digitaaliseen tuotannonohjaukseen, informaation keräämiseen ja tuo mukaan digitaalista älyä, joka parantaa tuotannon tehokkuutta.

Fluent Planner tuoteperhe

Digitaalisen työkalun hyödyt

Ilman digitaalisia työkaluja tilanteen tasalla oleminen edellytti työmailla paljon soittelua ja omien muistiinpanojen postittelua. Fluentin tuotannonohjauksen avulla reaaliaikaisen tilannekuvan muodostuminen helpottuu ja korjaustoimilla voidaan vaikuttaa sinne missä kipeimmin apua tarvitaan.

Tehokkuus ja kannattavuus paranee

Järjestelmä auttaa vakiinnuttamaan vaihtelevat toimintatavat, sillä toimintatapojen vaihtelevuus luo tehottomuutta. Fluentin työkalujen avulla tuotanto vakioituu ja kannattavuus paranee.

Helppo tiedon keräys mahdollistaa tehokkaan tiedolla johtamisen

Fluent Plannerin visuaalisuus ja helppo hallittavuus saavat kaikki käyttämään sitä. Ja koska kaikki osaavat käyttää Fluent Plannerin mobiiliapplikaatiota, projektiin liittyvä kommunikaatio valokuvineen ja liitetiedostoineen saadaan kattavasti ja helposti talteen. Hyötynä käytön opetteluun menevää aikaa säästyy, käyttö on helppoa ja mukavaa samalla kun tiedolla johtaminen tehostuu oikea-aikaisen tiedonkeruun myötä.

Fluent Planner-ohjelmiston ominaisuuksia

 

date_range

Projekti viikkotasolla

 • Tehtävät projektipäälliköittäin
 • Tehtävät alueittain 
 • Resurssien allokointi
 • Tilojen kuormitus
 • Tehtävän etenemän seuranta

assignment_ind

Ennakoiva suunnittelu

 • Valmisteleva suunnitelma -näkymä
 • Tehtävien aloitusedellytykset ja esteet
 • Tehtävien kohdistaminen tekijöille ja tiimeille
 • Tehtävien tärkeysluokittelu
 • Tehtävien yhteensovittaminen

calendar_month

Projektin yleissuunnitelma

 • Aikataulun tuontitoiminto 
 • Aikataulupohjat
 • Tehtävien riippuvuudet
 • Tehtävien hierarkiatasot
 • Projektin välitavoitteet

phone_android

Mobiilisovellus

 • Tehtävien aloitus, lopetus ja keskeytys
 • Keskeytysten kestot ja syyt
 • Kommentointi
 • Liitetiedostot
 • Valokuvadokumentointi

assignment_late

Reaaliaikainen tilannekuva

 • Meneillään olevat tehtävät
 • Aloittamatta olevat tehtävät
 • Keskeytykset ja häiriöt
 • Tilanne osa-alueittain
 • Tilanne tehtäväryhmittäin

map

Hajautettu projekti kartalla

 • Alueet piirrettävissä kartalle
 • Tehtävät kartalla
 • Huomiot kartalla
 • Muut projektit kartalla
 • 3D-kartat

 

 

sms

Projektin kommunikaatio

 • Projektipalaveri -käyttö
 • Pikaviestit
 • Valokuvadokumentointi
 • Raportit
 • Avoin rajapinta

grid_view

Muita ominaisuuksia

 • Selainpohjainen
 • Tietokantapohjainen
 • Karttapohjainen
 • Useita työnäkymiä